Skip to main content

Erhvervsøkonomi, HA

Kontakt

Få et overblik over hvem du skal kontakte på SDU

Studieservice 

Praktiske informationer om studieordninger, skemaer, undervisning og eksamen. Her kan du også få information omkring studienævnsmøder og behandlingstider mv. Har du spørgsmål til det en konkret sag, skal du kontakte dit studienævn.

HA: Mette Dahl Jensen / Trude Holm Nilssen
Cand.merc. og Cand.merc.aud: Stine Poulsen Larsen

Mail: studieservice-ko-sam@sdu.dk
Lokale: Plan 2. 

Faglig vejleder

Vejledning om studieliv, uddannelsens opbygning, valgfag, muligheder undervejs mm. 
De faglige vejledere har tavshedspligt. 

Faglige vejledere: Emil Fredensborg og Sadaf Ali
Mail: vejledercm-ha@sdu.dk 
Lokale: 61.47

 

Studienævn

Behandling af ansøgninger om dispensation, merit osv.
Har du spørgsmål til en konkret sag, kan du kontakte dit studienævn igennem din studentermail

HA: Ansøgninger
Cand.merc. og Cand.merc.aud: Ansøgninger

Dit faglige miljø

Jesper Piihl, Viceinstitutleder for Uddannelse - HA og Cand.merc. 
Mail: jpi@sam.sdu.dk 
Lokale: 61.11 

Dennis van Liempd, uddannelsesansvarlig for Cand.merc.aud. 
Mail: dvl@sam.sdu.dk
Lokale: 61.71

Mette Husum: studiestart, studieaktiviteter, studierejsen, netværk for engagerede studerende, åbent hus.
Mail: mhd@sam.sdu.dk
Lokale: 61.09 

Find dine undervisere her:
HA og Cand.merc - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Cand.merc.aud. - Institut for virksomhedsledelse & Juridisk Institut

 SDU RIO

Vejledning om dine kompetencer og karriere
Tine Lynfort, karrierevejleder
Mail: lynfort@sdu.dk 
Lokale: 21.44 (fysisk vejledning hver torsdag) 

Se også: SPOC

Sparring om kontakt til virksomheder
Lars Frank-Larsen, kontakt til virksomheder samt Business Lunch ansvarlig
Mail: lfla@sdu.dk 
Lokale: 61

Sparring om iværksætteri 
Mikkel Søndergaard Jensen, forretningsudvikler 
mikje@sdu.dk
Lokale: PAKhuset

 Studie og trivselsvejledningen 

Vejledning om de generelle studieregler, studieteknik og akademisk praksis.

Mail: vejledning@sdu.dk
Telefon: 6550 1801 (mandag og onsdag 10-12)

Læs mere her. 

 SDU International

Få information om regler og ansøgningsprocessen.
For sparring omkring fag på udlandsophold, skal du kontakte de faglige vejledere.

Lone Anneberg Mikkelsen
Lokale: 21.56  (fysisk hver torsdag mellem 10-14)
For selve sagsbehandling af dit udlandsophold, kontakt da SDU International via SPOC. 
Se også: SDU International

Biblioteket

Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning (Student 2 student), book en bibliotekar osv.
Du har adgang 24/7 med dit studiekort. 

Mail: sdub@bib.sdu.dk
Telefon: 6550 2611
Se også: SDU Bibliotek

Studenterrådgivningen

En selvstændig enhed udenfor universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Se Studenterrådgivningens træffetid, adresse mv.

 

Sidst opdateret: 21.02.2024