Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

  • Du er i stand til at anvende videnskabelige metoder til indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data, beskrive og analysere virksomhedens interne og eksterne forhold, Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.

  • Du kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og indgå selvstændigt i faglige og tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang.

  • Du er i stand til mundtligt og skriftligt at formidle fagligt indhold

Hvad er mine generelle akademiske kompetencer?

De generelle akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med forskellige akademiske udfordringer og værktøjer. På dit studie er det ofte ikke produktet, du bedømmes ud fra, men derimod om du er i stand til kritisk at forholde dig til og reflektere over processen, du har været igennem. Herunder, hvordan du konkret er tilgået udfordringer frem mod produktet. 

Med din uddannelse opnår du blandt andet følgende generelle akademiske kompetencer: 

  • viden om teori, metode og praksis indenfor de erhvervsøkonomiske funktionsområder virksomhedsøkonomi, marketing, organisation, finansiering og regnskabsvæsen samt om de tilknyttede metoder samt om samfundsøkonomi, erhvervsjura og IT
  • viden på et sådant niveau, at man kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis
  •  selvstændigt og i samarbejde med andre kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer på en ansvarlig måde under overvejelse af etik og bæredygtighed
  • kompetence til beskæftigelse i private og offentlige virksomheder på mellemlederniveau

Du kan læse mere om dine generelle akademiske kompetencer i din studieordning.

Sidst opdateret: 21.02.2024