Skip to main content

Fagbeskrivelser foråret 2019

Valgfag udbudt i Kolding af studienævn for Erhvervsøkonomi ingen fælles skemalægning, risiko for skemasammenfald.

Sidst opdateret: 21.02.2024