Skip to main content

Generel erhvervsøkonomi 2016-2017

Skyer

Mindre ændringer kan frem til semesterstart forekomme

1. semester: Efterår 2016
Studiestartsprøve på Erhvervsøkonomi, HA alle linjer i Esbjerg 
Mikroøkonomi
Kvantitative analyseredskaber
Organisation med videnskabsteori
Entrepreneurship

2. semester: Forår 2017
Mikroøkonomi (fortsat fra E2016)
Kvantitative analyseredskaber (fortsat fra E2016)
Marketing og forbrugeradfærd (afventer endelig godkendelse)
Human Resource Management 
IT 

3. semester: Efterår 2016
Samfundsøkonomiske rammebetingelser
Årsregnskab og økonomistyring
Finansiering af virksomhedens aktiviteter
Videregående erhvervsøkonomiske analyser (nyt fag)
International markedsanalyse

4. semester: Forår 2017
Samfundsøkonomiske rammebetingelser (fortsat fra E2016)
Årsregnskab og økonomistyring (fortsat fra E2016)
Erhvervsjura
Statistisk analyse af markedsdata
Videregående økonomistyring

5. semester: Efterår 2017
Hot topics i erhvervsøkonomi
Virksomhedens strategi
International økonomi
Valgfag - 10 ECTS

6. semester: Forår 2018
Valgfag - 10 ECTS
Bachelorprojekt 

Eksempler på valgfag efteråret 2017

Valgfag udbudt af studienævn for Erhvervsøkonomi
Business Research Methods, 5 ECTS
Strategic Management Accounting, 5 ECTS
Studieophold i en virksomhed, 10 ECTS

Valgfag udbudt af studienævn for Miljø og Ressource Management
Environmental Economics, 5 ECTS 
Organisational Change and Development, 5 ECTS
Energy Economics, 5 ECTS 
Applied operation research in Environmental and natural resource management, 5 ECTS

Valgfag udbudt af studienævn for Sociologi og Kulturanalyse
Culture, Learning and Innovation, 10 ECTS

Eksempler på valgfag foråret 2018

Valgfag udbudt af studienævn for Erhvervsøkonomi
Management Accounting - Costing and Controlling, 5 ECTS
International Financial Management, 5 ECTS
Business to Business Marketing, 5 ECTS
Studieophold i en virksomhed, 10 ECTS

Valgfag udbudt af studienævn for Erhvervsøkonomi, Kolding
Skatteret, 5 ECTS - ingen fælles skemalægning, risiko for skemasammenfald
Arbejdsret, 5 ECTS - ingen fælles skemalægning, risiko for skemasammenfald

Valgfag udbudt af studienævn for Miljø og Ressource Management
Stakeholder Management - 5 ECTS
Globalization Economics - 5 ECTS (kun hvis man ikke har haft International økonomi f.eks. pga. udlandsophold samt efter ansøgning til Studienævn for Erhvervsøkonomi) Max. 36 studerende i alt
Green Economic Growth - 5 ECTS

Valgfag udbudt af studienævn for Sociologi og Kulturanalyse
Project Planning, 5 ECTS
Databehandling, 5 ECTS

Studienævn for Erhvervsøkonomi (Esbjerg) Syddansk Universitet

  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 1522

Sidst opdateret: 07.08.2017