Skip to main content

Generel erhvervsøkonomi 2014 og tidligere

Æble og beregninger

Uddannelsen løber over seks semestre (3 år). Uddannelsen er normeret til 180 ECTS - 60 pr. år. 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer for en studerende. Du kan se regler for linjen i linjebeskrivelsen som du kommer til ved at vælge punktet i menuen til højre.

Tallene i figuren nedenfor viser, hvor mange ECTS, der er afsat til hvert fag. De med * markerede fag evalueres med ekstern censur. De med ¤ markerede fag indgår i første årsprøven. Du skal som studerende deltage i prøverne i disse fag inden udgangen af det første studieår efter studiestart. Disse prøver skal være bestået inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at du kan fortsætte uddannelsen.  Læs mere om fagene i de detaljerede beskrivelser af fagene, som du finder under i  fagbeskrivelserne som du kommer til ved at vælge punktet i menuen til højre.

        

Fagene på 5. semester skal følges såfremt man ikke vælger at tage på udlands- eller studieophold. Op til 15 ECTS valgfag kan erstattes af studieophold i en virksomhed som beskrevet i fagbeskrivelsen herfor. 30 ECTS kan tages i udlandet. Studerende, der ønsker at gennemføre studie- eller udlandsophold kan frit sammensætte et program for 5. semester indenfor den erhvervsøkonomiske fagramme. Programmet skal godkendes i studienævnet.

Studienævn for Erhvervsøkonomi (Esbjerg) Syddansk Universitet

  • Niels Bohrs Vej 9
  • Esbjerg - DK-6700
  • Telefon: +45 6550 1522

Sidst opdateret: 21.02.2024