Skip to main content

Skift af linje og campus

Hvornår er linje- og campusskift muligt

Du kan frit skifte linje på samme campus i løbet af 1. semester med virkning fra 2. semester. Du kan dog først søge efter 1. oktober. 

For alle andre skift mellem linjer og campus skal du søge om tilladelse til skiftet ved dit studienævn. Ansøgningsfrister fremgår nederst.

Ansøgning til studienævnet sendes via www.spoc.sdu.dk  

 

Krav til linje- og campusskift

Skift af linje eller skift af campus kan lade sig gøre, hvis følgende er opfyldt:

  • Det skal være muligt at gennemføre uddannelsen på den nye linje inden for de normerede 180 ECTS
  • Der skal være plads på den semester/årgang, den linje og det campus, som du gerne vil skifte til
  • Det skal være muligt at færdiggøre uddannelsen med linjebetegnelsen for den nye linje.

Hvis du ikke har bestået det første studieår på den linje, du gerne vil skifte til, vurderes din ansøgning på baggrund af grænsekvotient for optagelse ved seneste optag (adgangskvotient i kvote 1).

Hvis du har bestået første studieår på den linje, du gerne vil indskrives på, vurderes din ansøgning på baggrund af resultater for fag, som du har bestået på den linje, som du er indskrevet på.

 

Hvis din ansøgning om linje eller campusskifte bliver godkendt, skal du være opmærksom på:

  • At du skal starte op på din nye linje til næste semesterstart
  • At dine tidligere beståede fag og dine brugte eksamensforsøg følger med over

 

Har du yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning i forbindelse med linjeskift, er du velkommen til at kontakte Kirsten Høg på mail: kih@sam.sdu.dk

 

Ansøgningsfrister – skift mellem linjer og campus efter 1. semester

Ansøgninger om linje og profilskifte med bestået første studieår på den linje, du ønsker at skifte til,  bliver behandlet løbende. 
Deadline for ansøgninger er 15. august (efterårssemestret) / 15. januar (forårssemestret).

Hvis man endnu ikke har fået alle resultater for eksaminer på første studieår, kan der foretages et betinget linjeskifte. 

Ansøgninger om linje og profilskifte hvor første studieår på den linje, du ønsker at skifte til, ikke er bestået, bliver behandlet løbende.
Deadline for ansøgninger er 15. august (efterårssemestret) /15. januar (forårssemestret).

Hvis man endnu ikke har fået alle resultater for eksaminer på første studieår, kan der foretages et betinget linjeskifte.

Sidst opdateret: 21.02.2024