Skip to main content

Projektorienteret forløb på Erhvervsøkonomi, HA

Projektorienteret forløb på HA-uddannelsen

På 5. semester har du mulighed for at gennemføre et projektorienteret forløb i en virksomhed (praktik). Dette er et valgfag på 10 ECTS.

Nedenstående kan du læse mere om det praktiske i forhold til projektorienteret forløb.

Du skal undervisningstilmelde dig som til andre fag.

Ideen med forløbet er at du får lejlighed til at prøve teorierne af i praksis. Det projektorienterede forløb skal derfor indeholde mulighed for dette, og forløbet skal designes, så du efter forløbet kan udarbejde en rapport, hvor du bringer din viden fra uddannelsen i spil samt reflekterer over forløbet.

Det projektorienterede forløb må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt kan udbetales SU til den studerende.
Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.
Virksomheder og organisationer kan give studerende i ulønnede projektorienterede forløb og på ulønnede studieophold en erkendtlighed på op til 3.483 kr. om måneden (2024-niveau).

Studerende der deltager i projektorienterede forløb i udlandet, kan modtage løn, hvis der i det pågældende land er lovkrav om mindsteløn forbundet med forløbet.

Du skal selv finde en virksomhed/organisation, hvor du kan gennemføre det projektorienterede forløb og i samarbejde med virksomheden finde ud af hvad dine arbejdsopgaver/arbejdsområder skal være og dermed fastlægge emnet for din rapport. Emnet og arbejdsopgaverne skal godkendes af din linjeansvarlige og senere af din vejleder.

Find evt. inspiration i SDUs jobbank - www.sdu.dk/jobbank.

Du kan også kontakte virksomhedskonsulent i SDU, Esbjerg, Lars Vad. Han har kontakt til mange i regionen og vil være behjælpelig med at rådgive dig om, hvordan du kommer i kontakt med et firma eller en organisation, der lige passer til dig.

Du skal kontakte den uddannelsesansvarlig før du kan få en vejleder for dit ophold. Du skal overfor uddannelsesansvarlige redegøre for de forventede arbejdsopgaver og deres relevans for din uddannelse.
Hvis den uddannelsesansvarlig kan godkende indholdet, er du klar til at udfylde den digitale blanket, så du kan få en vejleder. Ud fra den information, du giver, vil den relevante forskningsgruppeleder tildele dig en vejleder.

Deadline for ønske om vejleder er 15. august. Det er absolut sidste frist, og det er helt klart bedst, hvis du er i gang før denne dato.

Vejlederaftalen, og som en del af denne, emnet eller emnerne for rapporten skal godkendes af en vejleder, af virksomheden og den person, der er ansvarlig for din linje. Vejlederaftalen udfyldes på den samme blanket, som du brugte til at få en vejleder.
For at vejlederaftalen kan godkendes, skal du oplyse følgende:

A. Information om arbejdsstedet. Du skal som minimum opgive følgende:

 • Navn på arbejdsstedet 
 • Navn og titel på din kontaktperson på arbejdsstedet
 • Periode for dit ophold på arbejdsstedet
 • Arbejdstimer per uge
 • Beskrivelse af det arbejde, du skal udføre i det projektorienterede forløb

B. En foreløbig projektbeskrivelse, som skal indeholde

 • konkrete ideer om hvad projektet som omhandler
 • forslag til metoder, der skal anvendes 
 • relevant litteratur
 • beskrivelse af, hvilke fag og emner fra fag, du forventer skal bruges i det projektorienterede forløb.

Du skal ikke søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af Projektorienteret forløb, da det allerede er et forhåndsgodkendt valgfag på studiet. Når faget er bestået, vil det automatisk blive registreret i studenterselvbetjeningen, og en endelig godkendelse er derfor heller ikke nødvendig.

 
 1. At finde en virksomhed eller en anden organisation, hvor opholdet kan finde sted, og aftale arbejdsopgaver.
 2. At diskutere arbejdsopgaverne med den uddannelsesansvarlig og bagefter udfylde den digitale blanket.
  - deadline 15. august.
 3. At få vejlederaftalen godkendt til tiden.
  - deadline 1. oktober.
 4. At indlevere rapporten til tiden .
  -se deadline i eksamensplanen. 

Spørgsmål angående Projektorienteret forløb kan rettes til Studieservice i Esbjerg, evt. på mail: studieservice-es@sdu.dk eller telefon + 45 6065 1103. 

 

Ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb
KLIK HER

Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb

Erfaringsopsamling projektorienteret forløb

Har du spørgsmål?

KONTAKT STUDIESERVICE

Sidst opdateret: 14.05.2024