Skip to main content

Studiestart

Studiestartsprøven

Du skal være opmærksom på studiestartsprøven, som du skal bestå for at kunne fortsætte på din uddannelse.

Som ny studerende skal du bestå en studiestartsprøve for at kunne fortsætte på din uddannelse. Studiestartsprøven skal vise, om du reelt er startet.

Du har to forsøg til at bestå prøven. Består du ikke, vil du blive udmeldt af uddannelsen.

Studiestartsprøven består af at gennemføre vores online studiestartskursus How to Uni, som du finder på SDUs e-læringsplatform itslearning.

How to Uni skal være bestået senest den 8. september 2024 kl. 23.59. 

 

Tag How to Uni på itslearning

I How to Uni får du svar på: 

 • Hvad vil det sige at være universitetsstuderende?
 • Hvad forventer dine undervisere af dig?
 • Hvordan får du en god start på studielivet?
 • Hvilke IT-systemer skal du bruge når du er studerende på SDU?
 • Hvilke regler skal du være opmærksom på?

 

Få adgang til itslearning og How to Uni

For at få adgang til Itslearning og How to Uni, skal du først have dit brugernavn og adgangskode til IT-systemerne på SDU.

For at få det skal du aktivere din konto på https://password.sdu.dk/newstudent.

 

Hvis du ikke består studiestartsprøven i første forsøg, har du mulighed for én omprøve. Gennemfører du ikke modulerne eller består du ikke omprøven, bliver du udmeldt fra universitetet inden 1. oktober.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver udmeldt fordi du ikke har bestået studiestartsprøven, vil du ikke kunne søge om optagelse på samme uddannelse senere, med mindre universitet vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret.

Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at gennemføre studiestartsprøven, skal du straks kontakte os via SPOC

Vær opmærksom på at studiestartsprøven kan gennemføres over en længere periode. Der må derfor  – som udgangspunkt - være tale om sygdom i en væsentlig del af denne periode for, at du kan forvente en dispensation. 

Efterfølgende skal du gøre følgende:

 1. Du skal personligt søge læge umiddelbart efter – altså samme dag.
 2. Du skal fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en lægeattest. Af attesten skal det fremgå: På hvilken dato eller i hvilken periode du er eller har været syg
  Det tilrådes generelt at attesten indeholder en diagnose.
 3. Send straks attesten til dit studienævn på spoc.sdu.dk
  Bemærk at du selv skal betale for udstedelse af lægeattesten.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er dit ansvar at fremskaffe attesten rettidigt. Det betyder, at du skal orientere lægen om, at du har behov for akut konsultation.

 

Sidst opdateret: 24.08.2022