Skip to main content

Startmerit på ingeniøruddannelserne

Hvis du er optaget på en bachelor eller diplomingeniøruddannelse, og du har tidligere bestået fag på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, skal du søge om merit for disse fag.

Hvis du er optaget på en civilingeniøruddannelse (=kandidatuddannelse), og du har tidligere bestået fag på en kandidatuddannelse, skal du søge om merit for disse fag.

Hvis meritansøgningen bliver godkendt, vil de tidligere beståede fag indgå i din nye uddannelse og erstatte enten obligatoriske fag eller valgfag.

Hvilke fag kan jeg få startmerit for?

Du kan kun få merit for fag, der er relevante på din nye uddannelse. Før du søger om merit (udfylder ansøgningsskemaet) er det derfor en god ide at undersøge, hvilke fag på din nye uddannelse, der umiddelbart vil kunne erstattes af dine beståede fag på din tidligere uddannelse. Se på din nye uddannelses opbygning, som du finder her. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du i forbindelse med sagsbehandlingen af din meritansøgning kan få merit for fag, som du IKKE har søgt om merit for.

Hvornår skal jeg senest søge om startmerit?

Du skal søge om startmerit snarest efter optagelsen, og senest den 1. oktober.

Hvordan søger jeg om startmerit?

  • Log på https://spoc.sdu.dk og vælg Studienævn -> Merit -> Startmerit
  • Udfyld ansøgningsskemaet ”Startmerit”
  • Angiv alle de fag, du har bestået, på venstre side af skemaet
  • Angiv de fag, du ønsker erstattet, på den højre side af skemaet
  • Husk at vedhæfte dokumentation for
  1. fagbeskrivelserne for alle beståede fag i pdf-format. Det er ikke nok at linke til fagbeskrivelserne, selve teksten skal fremgå af pdf-filen/rne.
  2. beståede fag i form af et eksamensbevis, karakterudskrift eller lignende.

Det gør du ved at finde filen ved at klikke på ”gennemse”, trykke på ”upload fil” og ”gem”.

Svar på første vurdering

Din uddannelseskoordinator indhenter vurdering af din ansøgning i fagmiljøet på din nye uddannelse.

Positiv vurdering

Hvis det vurderes, at du kan få merit på baggrund af de fag, du har bestået tidligere, får du besked herom på din SDU-mail. Vurderingen bliver også automatisk videresendt til Studienævnet. Hvis du ikke har indsendt verificeret (=stemplet og underskrevet) dokumentation for de beståede fag i forbindelse med ansøgningen om startmerit, skal du eftersende det snarest til studienaevn@tek.sdu.dk, medmindre fagene er bestået ved anden uddannelse på SDU.

Uddannelseskoordinatoren vil evt. også vejlede dig ift. tilmelding til fag på senere semestre, hvis du får meritoverført mange fag. Dermed kan du følge undervisning i de korrekte fag helt fra starten, og derved evt. forkorte din studietid.

Negativ vurdering

Hvis det vurderes, at de fag, du har bestået på din tidligere uddannelse, ikke er relevante, får du besked herom til din SDU-mail. Du behøver ikke at foretage dig yderligere, medmindre du er uenig i vurderingen. Hvis du fastholder din ansøgning, og mener, at du, trods den faglige vurdering, bør få merit, skal du videresende vurderingen til studienaevn@tek.sdu.dk.

Studienævnets behandling af startmerit (efter første vurdering er foretaget)

Studienævnssekretariatet beder dig om at indsende supplerende dokumentation i sagen, hvis det vurderes nødvendigt. Når sagen er fuldt oplyst (=Studienævnssekretariatet har modtaget alle de nødvendige oplysninger samt evt. dokumenter), bliver ansøgningen om startmerit behandlet på det førstkommende studienævnsmøde.

Hvornår kan jeg forvente at modtage en afgørelse?

Din ansøgning bliver afgjort på førstkommende studienævnsmøde, når Studienævnssekretariatet har modtaget alle nødvendige oplysninger samt evt. dokumenter. Du kan forvente at modtage afgørelsen på din SDU-mail senest 20 hverdage efter behandling af din ansøgning på det pågældende studienævnsmøde. Når afgørelsen foreligger, kan du forvente, at resultatet er synligt i studenterselvbetjeningen (https://sso.sdu.dk) inden for nogle uger.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kontakt gerne din uddannelseskoordinator.

Hvad sker der, hvis jeg IKKE søger om startmerit

Hvis du undlader at søge om startmerit, selvom du tidligere har bestået relevante fag, kan du indberettes for brud mod regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU.


Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022