Skip to main content

Varslingsbrev fra SU-styrelsen

Mellem 3.–7. oktober sender SU-styrelsen ”varslingsbreve” til ca. 375 SDU-studerende om stop af SU´en fra den 1. november 2020.

Hvis du er en af de studerende, som får et brev i e-Boks fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om mulig studieinaktivitet, bedes du læse nedenstående:

  • Hvis du ikke er enig i beregningen af din studieaktivitet, bedes du sende en redegørelse med tilhørende dokumentation til os via SPOC – gerne hurtigst muligt og allersenest tirsdag d. 20. oktober. kl. 12.
  • Hvis du er blevet forsinket i din uddannelse i en periode, hvor du har modtaget SU, pga. sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, kan du søge om tillæg af klip. Du bedes læse og følge denne vejledning mht. hvordan du søger og hvad ansøgningen skal indeholde.

Send gerne ansøgningen hurtigst muligt og allersenest tirsdag d. 20. oktober. kl. 12.Så vidt muligt vil vi så sikre, at din SU kan forsætte, mens sagen behandles.

Sidst opdateret: 18.09.2021