Skip to main content
Bachelor of Business Economics and Information Technology

Ny studerende

Læs denne vejledning grundigt - det omhandler din SU

MinSU er navnet på selvbetjeningen på SU.dk.

Her kan du søge om SU til din nye uddannelse, se oplysninger om din SU samt foretage ændringer.

For at benytte systemet skal du bruge MitID.

På minSU kan du bl.a.:

  • Søge og fravælge SU og studielån
  • Se oversigt over din SU, slutdato m.m.
  • Forlænge  uddannelsen
  • Følge din studiefremdrift
  • Søge om fødselsklip
  • Søge om tillæg af klip

Søg din SU efter d. 1. januar

Når du begynder på uddannelsen i februar, skal du først søge din SU fra februar – dette kan gøres efter den 1. januar.

Du skal være optaget og have takket ja til pladsen, før du søger din SU.

Hvordan søger du SU?

Du søger via minSU.

Klik på "Log på Min SU".  Klik dernæst på "Søg SU".

Husk at kende reglerne

Når du får SU, så er det dit eget ansvar at kende og overholde SU-reglerne. Læs mere om SU-betingelserne.

Søg din SU efter d. 1. august

Når du begynder på uddannelsen i september, skal du først søge din SU fra september – dette kan gøres efter den 1. august.

Du skal være optaget og have takket ja til pladsen, før du søger din SU.

Hvordan søger du SU?

Du søger via minSU.

Klik på "Log på Min SU".  Klik dernæst på "Søg SU".

Husk at kende reglerne

Når du får SU, så er det dit eget ansvar at kende og overholde SU-reglerne. Læs mere om SU-betingelserne.

Det afgørende er, hvor du bor den 1. i måneden, om du kan få udeboende eller hjemmeboende SU.

Vi modtager adresseændringer direkte fra CPR-registeret, så der vil derfor ske en regulering af din SU inden for 14 dage fra din flyttedato – jf. link om bopæl og SU-satser

Derfor skal du sørge for, at du står rigtig i folkeregistret.

 Når du er ny studerende skal du som minimum have deltaget i en eksamen ved din første eksamenstermin.

At du har bestået en eventuel studiestartsprøve, gælder ikke som deltagelse i en eksamen.

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november. Din SU kan først genoptages, når du har deltaget til en eksamen.

Du bedes kontakte os, når du har deltaget til en eksamen

Vær opmærksom på de øvrige studieaktivitetsregler. Vi foretager aktivitetskontrol 2 gange årligt i marts og oktober.

Du må højst være 30 ECTS forsinket (beregnet som forskellen mellem dit forbrug af SU-klip og antal beståede ECTS). Du kan følge din studiefremdrift i MinSU- Se din SU – Studiefremdrift

SU-kontoret på SDU modtager automatisk besked omkring dine skatteforhold.

Ønsker du at ændre, hvilket skattekort SU benytter, skal du selv ændre det på minSU – Ret din SU – SKAT.

Spørgsmål vedr. dine skatteforhold, skal du altid rette henvendelse til SKAT.

Får du SU, kan styrelsen og din eventuelle arbejdsgiver/arbejdsgivere hente og bruge dit hovedkort fra SKAT på samme tid. Det bør derfor aldrig give problemer for en arbejdsgiver at rekvirere dit skattekort – heller ikke selvom Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står som bruger. Oplever du alligevel at få at vide, at styrelsen "holder på dit hovedkort", er det din arbejdsgiver/arbejdsgivere og SKAT, der skal afklare problemet indbyrdes. Alt sker digitalt, og vi kan hverken "holde på" eller "frigive" et skattekort.

Du kan søge om rabat til transport mellem din bopæl og uddannelsessted på www.ungdomskort.dk.

Du kan søge, når din indskrivning er synlig. Det sker først 1-2 dage efter, at du har sagt ja tak til pladsen.

Produktionstiden for et kort er mindst 14 dage – så bestil i god tid - du kan også vælge at få dit kort i en DSB app, det går hurtigere

I visse tilfælde er der mulighed for at søge om kilometerpenge i stedet for ungdomskort - læs om betingelserne på kilometerpenge

Sidst opdateret: 18.09.2021