Skip to main content

Rammerne for en orlov

Hvad er en orlov?

En orlov er et semesters pause fra studierne.  

I praksis betyder det at få orlov, at alle frister, f.eks. tidsfrister, skubbes med op til 6 måneder ad gangen for hvert semesters orlov, du får bevilliget.

Hvornår kan en orlov begynde og slutte?

Orlov kan som hovedregel bevilliges i op til et semester ad gangen. Orloven bevilliges tidligst fra ansøgningstidspunktet og slutter altid ved udgangen af et semester (31. august/31. januar). 

Undtagelser:

  • På uddannelser med kvartalsstruktur kan orlov bevilliges i op til to kvartaler ad gangen.
  • Er orloven begrundet i fødsel eller adoption, kan der bevilliges op til 12 måneders orlov. Læs mere om barsel.
  • Er orloven begrundet i værnepligtstjeneste eller udsendelse med forsvaret, kan der bevilliges op til 12 måneders orlov.
  • Er orloven begrundet i deltagelse i et prægraduat forskningsophold, kan der bevilliges op til 12 måneders orlov.

Hvis du ønsker at forlænge en bevilliget orlov, skal du fremsende en ny ansøgning om orlov, der dokumenterer dit behov for forlængelse. 

Orlov bevilges kun fremadrettet og gives aldrig med tilbagevirkende kraft.

Orlov kan kun bevilliges i en periode, hvor du er indskrevet som studerende. Du kan f.eks. ikke få orlov, hvis denne strækker sig hen over fristen for, hvornår du senest skal have afsluttet din uddannelse. 

Under en orlov må du ikke være aktiv studerende

I perioden, hvor du har orlov, må du ikke deltage i undervisning, indstille dig til eksaminer eller aflevere opgaver til bedømmelse. Bemærk, at du godt kan få orlov i et semester, hvis du har været aktiv inden behovet for orlov opstod.

Du kan ikke deltage i valg til universitetets styrende organer eller være medlem af disse i orlovsperioden.

Hvis du afbryder orloven midt i et semester, må du ikke deltage i undervisning eller eksaminer i det semester. 

Orlov og ny uddannelse

Du kan ikke søge orlov for at blive optaget på en anden uddannelse. Selvom du har orlov, er du stadig indskrevet som studerende på SDU, og du kan kun stå indskrevet på én heltidsuddannelse ad gangen.

Hvis du bliver optaget på en ny uddannelse, skal du melde dig ud af den uddannelse, du allerede står indskrevet på.

Vende tilbage til ny eller gammel studieordning

Du har ikke krav på at kunne vende tilbage til samme studieordning efter endt orlovsperiode.

Når du vender tilbage til dine studier efter endt orlov, kan det hænde, at du bliver overflyttet til den nyeste studieordning. Dette kan ske, hvis du er indskrevet på en ældre studieordning, hvor der ikke længere udbydes fag og prøver. 

Deltidsuddannelser og orlov

I orlovsperioden kan du ikke være indskrevet på den samme uddannelse på deltid mod betaling.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Sidst opdateret: 18.09.2021