Skip to main content

Betingelser for orlov

Hvem har ret til orlov?

Du kan søge om orlov, hvis du er optaget på en heltidsuddannelse. Er du studerende på efter-videreuddannelse, det vil sige på en deltidsuddannelse eller åben uddannelse, er du ikke omfattet af orlovsreglerne.

Du vil automatisk blive bevilget orlov, hvis orloven er begrundet i:

Universitetet kan derudover bevillige orlov:

Krav om bestået ECTS-point for at kunne få orlov

Du skal have bestået det første år af din bacheloruddannelse eller det første halve år af din kandidatuddannelse før der kan bevilliges orlov. Medmindre der foreligger usædvanlige forhold. Læs om usædvanlige forhold.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Sidst opdateret: 18.09.2021