Skip to main content

Merit

Få et kursus fra en anden uddannelse overført til denne uddannelse

Har du tidligere bestået en uddannelse eller dele af én, kan du søge om at få fag/kurser overført til din uddannelse på SDU – det kaldes merit.

Det kan også være, at du ønsker at tage kurser på et andet universitet. I den forbindelse skal du søge om en forhåndsgodkendelse – det kaldes forhåndsmerit.

Her ser du eksempler på en række forskellige situationer, hvor du skal eller kan søge om merit eller forhåndsmerit.

Har du gennemført en del af en uddannelse skal du søge startmerit
Har du tidligere bestået dele af en uddannelse (ét eller flere kurser), men ikke afsluttet uddannelsen, skal du søge om at få kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det er et lovkrav og kaldes startmerit.

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilken uddannelse, du tidligere har læst
 • Indsæt link til en studieordning eller fagbeskrivelser for de kurser, du har bestået
 • Upload eksamensudskrift for de beståede kurser

Søg startmerit senest 1. oktober
Du skal søge hurtigst muligt og senest den 1. oktober det år, hvor du er optaget på SDU. Årsagen er, at du måske kan få startmerit for kurser allerede på 1. semester.  Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om startmerit.

Har du tidligere gennemført en hel uddannelse kan du søge merit, hvis du ønsker det
Har du tidligere bestået en hel uddannelse, kan du vælge at søge om at få kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det kan fx være enkelte kurser eller hele semestre. På den måde kan du måske forkorte din nye uddannelse tidsmæssigt. Det kan her være relevant for dig, at lave en individuel studieplan 

Niveauet og indholdet skal matche
Du kan søge merit for kurser, der er på samme niveau (dvs. bachelor- eller kandidatniveau) og hvor indholdet kan ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU. Det betyder, at det er nemmere at få merit for valgfag end for obligatoriske kurser. Obligatoriske kurser har ofte en detaljeret kursusbeskrivelse, mens valgfag er mere åbne.  Det er kun i begrænsede tilfælde, at du kan få merit for kurser, der ikke er på bachelor- eller kandidatniveau.

Du kan ikke få merit for kurser på samme uddannelse
Har du fx taget et kursus på din bacheloruddannelse, og du sidenhen vælger et sidefag hvor det samme kursus indgår, kan du ikke få det til at tælle med to gange. 

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilket fag, du tidligere har bestået på din anden uddannelse
 • Angiv hvilket fag på din nuværende uddannelse, som du mener kan meritdækkes af det fag, du tidligere har bestået
 • Vedlæg fagbeskrivelse for det kursus, du tidligere har bestået 

Du skal søge via SPOC  og vælge blanketten: Ansøgning om godkendelse af merit.

Du skal søge om forhåndsmerit, hvis du ønsker at:

Orienter dig i uddannelsens forløbsmodel
Før du søger, er det en god idé, at du orienterer dig i uddannelsens forløbsmodel. Her får du fx et overblik over hvor mange valgfrie elementer som indgår i din uddannelse og anbefalinger til, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at studere i udlandet.

Retningslinjer

 • Du kan søge forhåndsmerit for kurser, der er på samme niveau som din uddannelse på SDU (dvs. bachelor- eller kandidatniveau).
 • Kursernes indhold skal kunne ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU:
  • Ønsker du forhåndsmerit for obligatoriske kurser, skal kurserne være i tråd med de obligatoriske kursers fagbeskrivelse.
  • Ønsker du at få forhåndsmerit for valgfag, er der færre begrænsninger, men de meritterede kurser skal dog også ligge indenfor valgfagets rammer.
  • Kurserne skal minimum have samme ECTS-vægtning som de tilsvarende kurser i din forløbsmodel. 
  • Udenlandske kurser skal ofte ses som en ’pakke’, der samlet set skal vægte 30 ECTS = et semester.

Søg gerne om flere forskellige muligheder
Det kan være en god idé, at du søger om forhåndsmerit for flere forskellige muligheder og kombinationer i tilfælde af, at du ikke får dit første ønske opfyldt.

  Søg forhåndsmerit i god tid

Det er en god idé at søge forhåndsmerit i god tid, så studienævnet kan nå at behandle din ansøgning. Søger du inden udgangen af april for kurser i efterårssemestret og inden udgangen af november for kurser i forårssemestret, kan studienævnet nå at behandle din ansøgning inden semesterstart. Tjek hvornår dit studienævn mødes næste gang, så du ved hvornår din ansøgning kan blive behandlet.

 

 Når du har fået forhåndsmerit

 • ... kan du søge om optagelse på kurser på andre universiteter i ind- eller udland.
 • ... kan du få underskrevet ”Learning Agreement” via SPOC (Learning Agreement skal du bruge som Erasmus-studerende).

Hvis kurser ikke oprettes eller du ikke bliver optaget
Hvis kurser ikke bliver oprettet eller du ikke bliver optaget, skal du søge om ændring af din forhåndsmerit hurtigst muligt. For forårets kurser skal du søge senest den 1. januar og for efterårets kurser senest den 1. august.

Send dit eksamensbevis, når du har bestået kurserne
Hvis du har taget kurser på et andet universitet skal du, når du har bestået kurserne, sende dit eksamensbevis til Uddannelsesjura & Registratur (eksamenskontoret) via SPOC.  Husk at medsende en karakterskala, hvis du har læst i udlandet. Du vil herefter få merit.

Krav til din ansøgning

 • Angiv hvilke fag, du planlægger at følge ved gæsteinstitutionen
 • Angiv hvilke fag på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af fag fra gæsteinstitutionen
 • Vedlæg fagbeskrivelser for fagene ved gæsteinstitutionen

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit.

Du  vil læse et kursus på SDU, som ikke indgår i din uddannelse 
Hvis du vil læse et kursus på SDU, som ikke indgår i din studieordning, eller et valgfag, som ikke er godkendt af studienævnet, skal det godkendes på forhånd i studienævnet.

 • Er kurset udbudt af et andet fakultet på SDU?
  Du skal - inden du søger forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakte den pågældende uddannelse og evt. søge om tilladelse til at tage kurser på uddannelsen. Det kaldes at søge om at blive intern gæstestuderende.

 • Er kurset udbudt på Humaniora?
  Det er en god idé, at du  - inden du søger om forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakter studiesekretæren på den pågældende uddannelse og hører, om der er plads på holdet.

 • Hvis du søger om forhåndsgodkendelse af kurser udenfor din studieordning, skal der være tale om kurser, der er på samme niveau (dvs. bachelor- eller kandidatniveau), har samme ECTS-vægtning og hvor indholdet kan ligestilles med indholdet på det kursus, det skal erstatte.

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilke kurser, du planlægger at følge ved anden uddannelse
 • Angiv hvilke kurser på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af kurser fra anden uddannelse
 • Vedlæg fagbeskrivelse for kurser ved anden uddannelse

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt fag på SDU.

Søg forhåndsmerit i god tid

Det er en god idé at søge forhåndsmerit i god tid, så studienævnet kan nå at behandle din ansøgning. Søger du inden udgangen af april for kurser i efterårssemestret og inden udgangen af november for kurser i forårssemestret, kan studienævnet nå at behandle din ansøgning inden semesterstart. Tjek hvornår dit studienævn mødes næste gang, så du ved hvornår din ansøgning kan blive behandlet.

 

Når du har fået godkendt kurset
Kan du tilmelde dig kurset ved at skrive til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Projektorienteret forløb er et ulønnet fagligt relevant ophold i en organisation eller virksomhed. Et selvstuderet emne er en eksamen indenfor et område, som du ikke har fået undervisning i.

Hvordan gør  du?
Ønsker du et projektorienteret forløb eller et selvstuderet emne, og er det ikke i forvejen en del af din uddannelse, skal du søge om forhåndsgodkendelse, dvs. forhåndsmerit. I din uddannelses forløbsmodel kan du se, om projektorienteret forløb eller selvstuderet emne er en del af din uddannelse.  Her kan  du også se, hvilke elementer i din uddannelse, et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne bedst kan afløse, hvis det ikke er en del af uddannelsen.

Krav til din ansøgning
Du skal fagligt begrunde din ansøgning om et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne. Derudover skal du medsende dokumentation:

 • Projektorienteret forløb: Du skal hurtigst muligt aflevere en underskrevet projektaftale og vejlederkontrakt – se Projektorienteret forløb. Det skal fremgå af projektaftalen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans det har for din uddannelse. Det faglige indhold skal være i tråd med kursets fagbeskrivelse. 
 • Selvstuderet emne: Vedhæft beskrivelse af emne og petitum, som er underskrevet af din vejleder. Spørg din studiesekretær om der er en særlig kontrakt til selvstuderet emne og om der er en afleveringsfrist, du skal overholde.

Du skal søge via SPOC og vælger blanketten: Projektorienteret forløb/Selvstuderet emne.

Lav en plan B til dit projektorienterede forløb!
Det er en god idé, at du laver en plan B til dit projektorienterede forløb og søger om forhåndsgodkendelse af den i forbindelse med, at du søger om dit projektorienterede forløb. Din plan B kan fx bestå af kurser på SDU eller på andre universiteter. Skulle du være så uheldig, at du ikke når at få en aftale med en virksomhed/organisation, har du et alternativ ved hånden.

Senest den 1. august skal du give besked til Uddannelsesjura & Registratur  via SPOC, hvis du ikke har fået en aftale med en virksomhed/organisation, og du derfor ønsker at benytte din plan B.


Du søger startmerit, merit og forhåndsmerit hos studienævnet via SPOC. Du skal søge senest 7 dage før det møde, hvor du gerne vil have din ansøgning behandlet.

Se hvornår dit studienævn mødes næste gang.

Dokumentation
Husk at vedhæfte relevante dokumenter i din ansøgning. Har du ikke dokumenterne på ansøgningstidspunktet, er det en god idé at skrive, at du eftersender dem. Hvis du har mange dokumenter/bilag, kan du med fordel samle dem i én fil.

Studienævnet afgør din ansøgning
Studienævnet vurderer, om de kan godkende din ansøgning om merit. Når studienævnet har behandlet din ansøgning, får du svar på din studentermail senest 14 dage efter mødet er afholdt.


 

Har du brug for hjælp?
Søg merit

Du søger startmerit, merit og forhåndsmerit via SPOC.

GÅ TIL SPOC

Meritpraksis

Se dit studienævns praksis for merit.

se her

Se hvornår dit studienævn holder møde

Gå til studienævnets side

Sidst opdateret: 11.12.2023