Skip to main content

SPS - Specialpædagogisk Støtte

Har du brug for rådgivning og støtte til at klare studierne?

SPS er for dig, der: 

 • har en psykisk diagnose eller neurologisk lidelse
 • har en fysisk funktionsnedsættelse
 • er ordblind
 • er talblind 
   
 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Tlf: 6550 1800

E-mail: Skriv til os via SPOC 

Få en aftale:
I Slagelse, Esbjerg, Kolding og Sønderborg skal du kontakte SPS telefonisk eller via SPOC.

På SDU Odense er det også muligt at møde op i vores åbningstid, som er mandag-fredag kl. 10-14. Du finder os ved at gå ad Gydehutten og til Agrene Ø (lige ved U75). Tag elevatoren op til venteværelset eller drej ind ved Agrene Ø, gå op ad trappen og følg skiltene mod SPS. Du kan få hjælp til at finde vej i Studenterservice.

Ofte stillede spørgsmål om at få SPS

SPS står for Specialpædagogisk Støtte

Det er en ordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse, lidelse eller diagnose.

Læs mere på spsu.dk om at få SPS.

På SDU har vi fire grupper af studerende, som vi kan give SPS.  Det er studerende med;

 • Psykiske diagnoser eller neurologiske lidelser
 • Fysiske funktionsnedsættelser
 • Ordblindhed
 • Talblindhed

Læs mere om de fire grupper herunder. Eller læs mere på spsu.dk om at få SPS

Du kan få SPS-støtte til din uddannelse, hvis du har en psykisk diagnose eller en neurologisk lidelse

SPS er målrettet til dig og din uddannelse og tager udgangspunkt i de vanskeligheder, du oplever at have i din studiehverdag. Støtten kunne fx være timer hos en SPS-rådgiver.

Hvordan dit støtteforløb kommer til at se ud, aftaler du med din SPS-rådgiver

På SDU leveres støtten af Olivia Danmark

Det er SPS-kontoret på SDU, der skal søge støtten til dig. Kontakt os derfor, hvis du har en psykisk diagnose eller en neurologisk lidelse og har behov for støtte til din uddannelse. 

Har du spørgsmål, så kontakt os

Hjælp til studerende med en fysisk funktionsnedsættelse

Hvis du har en dokumenteret fysisk funktionsnedsættelse, hvis du f.eks. er bevægelseshæmmet, blind eller svagtseende, er døv eller har nedsat hørelse, så har du  mulighed for at søge om hjælp til studierne via SPS-Specialpædagogisk Støtte. Du kan læse mere om de tilbud, der normalt gives på spsu.dk

Hvilken hjælp kan du få?

Hjælpemidlerne og de tilbud, der bevilges, er individuelle. Du skal derfor kontakte SPS-kontoret på SDU via SPOC eller telefon 6550 1800. Det er SPS-kontoret, der søger om hjælpemidler til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Campuskollegiets særlige værelser

Har du brug for et sted at bo, har et fysisk handicap og f.eks. sidder i kørestol, læs da mere om Campuskollegiets tilgængelighedsværelser.

Er du ordblind?

Hvis du er konstateret ordblind, kan du få støtte til dit studie. Støtten vil som regel bestå af IT-hjælpemidler og studiestøttetimer hos en læse- og skrivevejleder. Kontakt SPS-kontoret via SPOC for at søge støtten.

Du kan læse mere om støttemulighederne på spsu.dk.

Hvis du tidligere har modtaget støtte, kan du ofte overføre denne støtte til universitetet. Kontakt SPS-kontoret på SDU via SPOC, så du kan få din bevilling overført.

Har du mistanke om, at du er ordblind?

Hvis du som studerende har mistanke om, at du er ordblind, kan du blive testet på SDU. Det er SPS-kontoret, der søger om en test til dig hos Styrelsen for undervisning og kvalitet. Når du bliver testet for ordblindhed, indleder vi med en samtale om dine vanskeligheder. Hvis der herefter er grund til at tro, at du kan være ordblind, tager du Ordblindetesten, der er den nationale, netbaserede test. Efter Ordblindetesten er der mulighed for at teste dig yderligere, afhængigt af resultaterne.

Symptomer på ordblindhed kan være:

 • Nedsat læsehastighed. 
 • At du bliver meget træt eller ukoncentreret, når du læser.
 • Stavevanskeligheder, fx problemer med manglende endelser eller bogstaver, der byttes om.
 • Problemer med at formulere dig skriftligt. Det kan være, andre ikke forstår hvad du skriver, selvom teksten giver mening for dig.
 • Problemer med at lære fremmedsprog, især i forhold til at læse og skrive fremmedsprog.

Ordblindhed kaldes også dysleksi. Det findes i mange sværhedsgrader, men hvis du kan genkende flere af disse symptomer, er du muligvis ordblind.

Hvis du gerne vil testes for ordblindhed, skal du kontakte SPS-kontoret 

Er du talblind?

Man regner med, at 2-6% af befolkningen har tal- og matematikvanskeligheder som følge af talblindhed – også kaldet dyskalkuli. 
Hvis du ved, at du er talblind og har dokumentation for det, kan du få støtte til dit studie. Du kan også blive testet på SDU, hvis du har mistanke om, at du er talblind.

Symptomer på talblindhed kan være:

 • Vanskeligheder ved at læse og skrive tal.
 • De fire regnearter: at lægge sammen, trække fra, gange og dividere, er vanskelige - de ”ligger ikke på rygraden”. 
 • Vanskeligheder ved at løse problemregningsopgaver, hvor man skal forholde sig til både tekst og formler, og hvor man selv skal lave beregninger. 
 • Vanskeligheder ved at planlægge sin tid, vurdere tidsforbrug.
 • Svækket sted- og retningssans.
 • Vanskeligheder ved at kende forskel på højre og venstre.

Talblindhed forekommer i forskellige sværhedsgrader, men hvis du kan genkende flere af disse symptomer, er du muligvis talblind. 

Test for talblindhed

Har du mistanke om, at du er talblind, kan du blive testet på SDU. For at blive testet skal du kontakte SPS-kontoret gennem SPOC eller på telefon 65501800. Det er SPS-kontoret, der søger en test til dig gennem Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Testen foretages af en læsevejleder, efteruddannet indenfor talblindhed, og tager cirka tre timer. 

Hvilken støtte kan du få, når du er talblind?

Støttemulighederne for studerende med talblindhed er faglig støtte, typisk ved en medstuderende, der har erfaring med metoder og krav på din uddannelse. Han eller hun vil fungere som sparringspartner og understøtte din fordybelse i de problemstillinger og opgaver, der er blevet arbejdet med i instruktortimer, forelæsninger eller e-timer. Desuden kan du få tildelt studiestøttetimer hos en læsevejleder.
spsu.dk kan du læse mere om støtteformer og hjælpemidler til studerende med talblindhed.

 

Det er SPS-kontoret på SDU, der søger støtten på vegne af dig.

Det kan vi gøre, hvis:

 1. Du er optaget som fuldtidsstuderende på SDU
 2. Vi har dokumentation for din diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse
 3. Vi har en underskrevet samtykkeerklæring fra dig.

1. Hvordan viser jeg, at jeg er fuldtidsstuderende ved SDU?

Det kan vi se i vores system. Men hvis du er ny studerende på SDU, er du nødt til at have takket ja til din studieplads, før vi kan søge støtten til dig.

2. Hvilken slags lægeerklæring er der brug for?

Kravene til dokumentation er afhængige af, hvilken diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse, du har. Hvis du er ordblind eller talblind og tidligere har fået støtte, kan vi se dokumentationen i systemet, og du behøver ikke at medsende dokumentation.

God lægelig dokumentation skal indeholde:

 • En klar diagnose eller beskrivelse af din funktionsnedsættelse eller lidelse
 • En kort beskrivelse af dit eventuelle behandlingsforløb
 • En beskrivelse af diagnosens, funktionsnedsættelsens eller lidelsens konsekvenser for dig og en beskrivelse af, hvad den betyder for dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

Det er ikke nødvendigt at aflevere en original lægeerklæring. Vi kan sagtens bruge en fysisk kopi eller en scanning af lægeerklæringen.

spsu.dk kan du læse mere om dokumentation i forhold til netop din diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse.

3. Hvad er en samtykkeerklæring?

En samtykkeerklæring er et dokument, som du skal underskrive, og som derved giver os lov til at søge støtten på dine vegne. Når du kontakter os, sender vi dig en samtykkeblanket, som du skal udfylde. 

Jeg har det hele, hvad gør jeg så?

Så sender du lægeerklæringen og en scanning af din underskrevne samtykkeerklæring til os her på SPS-kontoret via SPOC. Vi søger derefter støtten på dine vegne.

Du modtager svar i din e-Boks.

Hvis du har fået bevilget støtten, får du en mail på din studiemail, som fortæller, hvad der videre skal ske i dit SPS-forløb. 

Har du spørgsmål, så kontakt os
Et forløb hos SPS er meget individuelt og tager udgangspunkt i dig som studerende og i dine studiespecifikke udfordringer. 
Et forløb starter altid med, at du kontakter os.

Du kan modtage støtte, så længe du er indskrevet som aktiv studerende på SDU.

Læs mere om rammerne for at få SPS på spsu.dk. 

Kravene til dokumentation er afhængige af, hvilken diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse, du har.

Hvis du er ordblind eller talblind og tidligere har fået støtte, kan vi se dokumentationen i systemet, og du behøver ikke at medsende dokumentation.

God lægelig dokumentation skal indeholde:

 • En klar diagnose eller beskrivelse af din funktionsnedsættelse eller lidelse
 • En kort beskrivelse af dit eventuelle behandlingsforløb
 • En beskrivelse af diagnosens, funktionsnedsættelsens eller lidelsens konsekvenser for dig og en beskrivelse af, hvad den betyder for dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

Det er ikke nødvendigt at aflevere en original lægeerklæring. Vi kan sagtens bruge en fysisk kopi eller en scanning af lægeerklæringen.

spsu.dk kan du læse mere om dokumentation i forhold til netop din diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse.

Har du spørgsmål, så kontakt os

  Hvis du ønsker at tage din eksamen på særlige prøvevilkår, skal du søge om det i dit studienævn. Det kan fx være, hvis du ønsker ekstra tid til eksamen eller du gerne vil bruge de it-hjælpemidler, du er bevilget gennem SPS.

  Læs mere om dette på SDU's overordnede regler om dispensation

  Du er altid meget velkommen med dine spørgsmål

  Du kan kontakte os via SPOC eller på telefon 6550 1800.

  Du er velkommen til at aftale et møde med os eller møde op i vores åbningstid, som er mandag til fredag kl. 10-14. Du finder os ved at gå ad Gydehutten (SDU  Odense) og dreje ind ved Agrene Ø (lige ved U75). Gå op ad trappen og følg skiltene mod SPS. 

  Du kan få hjælp til at finde vej i Studenterservice.

   

  Sidst opdateret: 14.06.2024