Skip to main content

Faglig profil/toning

Som studerende på Designkultur og økonomi har du mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger:

 • Designkulturprofil
 • Modeprofil
 • Erhvervsøkonomisk toning med mulighed for optagelse på Cand.merc.

Designkulturprofilen er udgangspunktet for din uddannelse. Det er den profil du opnår hvis du ikke tilvælger en modeprofil.

Du kan kombinere både designkulturprofilen og modeprofilen med en erhvervsøkonomisk toning. 

...Men der er flere muligheder for at tone din profil
Der er  også mange andre muligheder for, at du kan tone din faglige profil i en bestemt retning: Valgfag, udlandsophold, praktik (projektorienteret forløb) og studiejob  er eksempler på elementer, der kan være med til at skabe en faglig rød tråd. Læs mere om muligheder undervejs.

Modeprofil - Dette gælder kun for årgang 2022 og tidligere

Interesserer du dig for mode? Og drømmer du om at arbejde i modeindustrien? Så kan du overveje, om du skal tone din uddannelse i retning af mode. 

Modetoningen giver dig en bred introduktion til beklædning og mode. Den består af fag på i alt 30 ECTS, som erstatter andre fag på din uddannelse:

2. semester:
Beklædningsdesign
erstatter Designhistorie II (10 ECTS)

3. semester:
Mode og medier
erstatter Skandinavisk Designs Historie (10 ECTS) 

4. semester:
Modeteori
erstatter Designteori II (10 ECTS)

Hvordan kommer min uddannelse til at se ud?
I forløbsmodellen nedenfor kan du se hvordan din uddannelse kommer til at se ud, hvis du tilvælger modeprofilen:

Begyndt at læse i
 2016   2017  2018

Primo november på 1. semester bliver du kontaktet vedr. valg af profil. Her skal du vælge enten modeprofilen eller designkulturprofilen.

Når du tilmelder dig undervisning til 2. semester, vil du kunne melde dig til de  fag, der passer med dit profilvalg. Det samme gælder for dit 3. og 4. semester, hvor de øvrige modeprofilfag er placeret. 

Vælger du den samlede modetoning på 30 ECTS får du bl.a.:

 • en uddannelse, der fokuserer på modens kompleksitet som kulturel, æstetisk og social udtryksform samt indblik i hele modens produktionskredsløb og økonomiske logik i relation til branding og forbrug.

 • viden om beklædningshistorie, modeteori og forskellige metoder til at undersøge forholdet mellem mode og identitet.

 • en række værktøjer til at forstå moden som både kulturelt, social og kommercielt fænomen.

 • analytiske, kommunikative og erhvervsmæssige kompetencer, som retter sig mod erhvervslivet og især modebranchen.

Se den fulde kompetencebeskrivelse for modetoning i din studieordning.

Jobmuligheder
Dine faglige kompetencer indenfor mode kvalificerer dig fx til at arbejde med:

 • projektledelse i modeindustrien
 • PR og marketing af mode
 • iværksætteri 
 • underviser og formidler indenfor fx museumssektoren
 • PR og social media  i modebranchen 


Kandidatmuligheder
En afsluttet bacheloruddannelse i Designkultur og økonomi med modeprofil giver mulighed for at søge om optagelse på flere kandidatuddannelser, der udbydes på Humaniora og Samfundsvidenskab.

Du skal som udgangspunkt vælge den fulde modetoning på 30 ECTS. Kun med den fulde modetoning opnår du de fagspecifikke kompetencer, som knytter sig til modeprofilen (se kompetencebeskrivelse for modetoning i din studieordning).

Vælger du ikke den fulde modetoning har du kun mulighed for at tage modeprofilfagene, hvis de udbydes som åbne valgfag.

Erhvervsøkonomisk toning

Interesserer du dig for erhvervsøkonomiske problemstillinger? Og vil du lære at forstå og udarbejde regnskaber, finansiering og statistik? Så kan du overveje, om du skal vælge en erhvervsøkonomisk toning.

Den erhvervsøkonomiske toning består af i alt 75 ECTS:

Dette gælder for årgang 2020 og tidligere:

 • 45 ECTS erhvervsøkonomiske fag, som er en fast del af bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi.
 • 30 ECTS supplerende erhvervsøkonomiske valgfag*. Du anvender alle uddannelsens valgfag (i alt 30 ECTS) til at opnå den erhvervsøkonomiske toning.

*Valgfagspakken består af: 
3. semester: Matematik (5 ECTS) + Internt regnskab (5 ECTS). Organisation (10 ECTS) flytter til 5. semester.
4. semester: Statistik (5 ECTS).  Projektledelse (5 ECTS) flytter til 6. semester.
5. semester: Finansiering (5 ECTS) + Microøkonomi (5 ECTS)
6. semester: Eksternt regnskab (5 ECTS)  

Dette gælder for årgang 2021 og frem:

 • 40 ECTS erhvervsøkonomiske fag, som er en fast del af bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi.
 • 35 ECTS supplerende erhvervsøkonomiske valgfag*. Du anvender alle
  uddannelsens valgfag (i alt 30 ECTS) + 5 ECTS obligatorisk fag til at opnå den erhvervsøkonomiske toning.

*Valgfagspakken består af:
3. semester: Matematik (5 ECTS) + Internt regnskab (5 ECTS).
4. semester: Statistik (5 ECTS). 
5. semester: Finansiering (5 ECTS) + Microøkonomi (5 ECTS)
6. semester: Strategi
(10 ECTS) (Den enkelte studerende, er ønsker at afslutte den erhvervsøkonomiske toning, ansøger studienævnet om fritagelse fra faget Projektudvikling og videnstransfer (5 ECTS), som sammen med 5 ECTS erstattes af Strategi)

 

Du kan læse mere om de enkelte fag under  udbudte fag/kurser

Hvordan kommer min uddannelse til at se ud?
I forløbsmodellen nedenfor kan du se hvordan din uddannelse kommer til at se ud, hvis du tilvælger den erhvervsøkonomiske valgfagspakke. 

Kassogram for årgang 2020 og tidligere:

Kassogram for årgang 2021 og frem (klik på billedet for at forstørre):

Du skal selv tilmelde dig de erhvervsøkonomiske valgfag. Det gør du første gang, når du tilmelder dig undervisning til 3. semester, hvor det første valgfag er placeret.

Det samme gælder for dit 4. 5. og 6. semester, hvor de øvrige erhvervsøkonomiske valgfag er placeret.

Med den erhvervsøkonomiske toning får du en uddannelse, der fokuserer på at løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Du vil lære om centrale principper til forståelse og udarbejdelse af regnskaber, finansiering og statistik i relation til virksomheder. 

Kandidatmuligheder
En afsluttet bacheloruddannelse i Designkultur og økonomi med erhvervsøkonomisk profil giver dig mulighed for at søge om optagelse på alle cand.merc.-uddannelser.

I Kolding udbyder SDU følgende cand.merc.-uddanelser:

Du kan godt vælge et, to, tre eller flere erhvervsøkonomiske valgfag hvis du fx blot ønsker - og har interesse i - nogle af fagene.

Det er dog et krav, at du vælger hele den erhvervsøkonomiske valgfagspakke på i alt 30 ECTS, hvis du vil kvalificere dig til efterfølgende at blive optaget på en cand.merc.-uddannelse. 

 

Sidst opdateret: 25.10.2023