Skip to main content

Uddannelsens forløb

En fuldtidsstuderendes arbejdsbelastning svarer til 30 ECTS pr. semester. En bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS, hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudier.

Særligt studieforløb for datamatikere

Overgangsordning – når et kursus udgår

Hvis et kursus i dit studieforløb ikke længere udbydes, kan du finde en erstatning i overgangsordningen.

Send en e-mail til studievejlederne på Naturvidenskab på studyscience@sdu.dk hvis der ikke fremgår en løsning af overgangsordningen.

Sidst opdateret: 10.08.2023