Skip to main content

Studienævn

Som medlem af studienævnet er du med til at tage beslutninger, som er relevante for DIN uddannelse, og er dermed en stemme for de studerende.

Det Naturvidenskabelige Studienævn består af 4 studerende og 4 videnskabelige medarbejdere. Sammen tager I mange forskellige beslutninger om tilrettelæggelsen og udviklingen af fakultetets uddannelser:

  • Skal vi have flere eller færre mundtlige eksamener?
  • Er der brug for mere feedback fra underviserne?
  • Er studieordningen opdateret og tidssvarende?

Derudover behandler studienævner ansøgninger fra studerende om dispensationer og merit.

Du kan stille op til studienævnet lige nu. Så gør en indsats for dine medstuderende samt fremtidige studerende, og vær med til at gøre en forskel! Studenterrepræsentanter i studienævnet bliver valgt for 1 år ad gangen.

Læs mere om denne spændende mulighed før dine medstuderende

NB: Studienævnet mødes typisk én gang om måneden, med undtagelse af juli (sommerferie).

SDU Valg

Læs mere

Sidst opdateret: 06.10.2022