Skip to main content

Eksamensplaner for Bygningsteknik

Tidsplaner og opdateringer

Du kan finde en tidsplan for dine mundtlige prøver i Digital Eksamen, når prøven er synlig for dig i Digital Eksamen. Du modtager en notifikation i din studentermail, når en prøve er gjort synlig for dig. Husk at møde op i god tid!

Eksamensplanen/tidsplanen kan ændre sig, og du bedes holde dig opdateret via Digital Eksamen.

Husk at kigge hele eksamensplanen igennem, da mange prøver løber over flere dage.
Betegnelsen ”Kombineret prøve” kan dække over flere forskellige prøveformer. Tjek fagbeskrivelsen for nøjagtig info om den pågældende prøve.

Procedure for tilmelding til omprøve/reeksamen

Du skal tilmelde dig til omprøve (=reeksamen/sygeprøve) via studenterselvbetjeningen, https://sso.sdu.dk i tilmeldingsperioden 

  • den 1.-20. januar for omprøve i vintereksamensperioden (=februar)
  • den 1.-20. juni for omprøve i sommereksamensperioden (=august).

Du kan tilmelde dig til omprøve, når du er tilmeldt undervisning og den ordinære prøve i faget i samme termin, og det anbefales, at du tilmelder dig til omprøven i alle fag, da eftertilmelding ikke kan garanteres. 

Du kan tilmelde dig til omprøve, selv om du ikke har fået resultat fra den ordinære prøve endnu. Hvis du har tilmeldt dig til omprøven, men består den ordinære prøve i faget, vil Uddannelsesjura & Registratur annullere din tilmelding til omprøven. 

Tilmelding til omprøve er bindende, og du kan kun blive afmeldt omprøven, hvis Studienævnet godkender din dispensationsansøgning herom.

Karakterer

Dine karakterer kan ses via studenterselvbetjeningen, https://sso.sdu.dk, når de er registreret. Bemærk, at der kan gå op til 4 uger efter du har været til skriftlig prøve/afleveret den skriftlige rapport (prøver der evalueres på baggrund af en skriftlig rapport alene), før karakteren offentliggøres. For afsluttende projekter, herunder kandidatspecialet, kan der gå op til 6 uger fra afleveringstidspunktet, før eksamen afholdes.

Eksamensregler

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de generelle eksamensregler på SDU i god tid inden eksamen, ligesom vi opfordrer dig til at læse informationerne ”Syg til eksamen” og ”Eksamenssnyd”, som du også finder her på siden.

Tekniske vejledninger til online eksamen

Tekniske vejledninger til online eksamen finder du her.

Eksamensplaner

Du finder eksamensplanerne neden for.  De endelige eksamensplaner for den kommende eksamensperiode godkendes af studienævnet primo maj/december - indtil da kan du se de foreløbige eksamensplaner.

 

Civilingeniør - Bachelor

Civilingeniør i Bygningsteknik
Civilingeniør i Electronics
Civilingeniør i Energiteknologi
Civilingeniør i Fysik og Teknologi
Civilingeniør i Engineering, Innovation and Business
Civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi
Civilingeniør i Spiludvikling og Læringsteknologi
Civilingeniør i Mechatronics
Civilingeniør i Product Development and Innovation
Civilingeniør i Robotteknologi
Civilingeniør i Software Engineering
Civilingeniør i Velfærdsteknologi

 
Syg til eksamen?

SDU har regler for, hvad du skal gøre.

Læs mere

Eksamenssnyd

Du snyder dig selv, hvis du snyder til eksamen. La' vær.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 26.08.2021