Introprogram

Vær opmærksom på, at der pga. Covid-19 kan forekomme ændringer i studiestartsprogrammet.

Onsdag 26. august 2020

11.00-13.00

Velkomst i auditorium U55
Når du ankommer til SDU, får du at vide, hvilket stamhold du er på. Vi har ikke mulighed for at oplyse dig dit stamhold før denne dag.

13.00-18.00

Rundvisning på universitetet

Introduktion til e-learn og din studentermail
Husk at medbringe dit login til SDU's IT-faciliteter.

Frokost

Hygge med dine tutorer
Tutorerne har arrangeret en hyggelig eftermiddag med kage, hvor der er rig mulighed for at lære hinanden at kende.

18.00-20.00

Fælleshygge med alle NAT-studerende
Dagen afsluttes med hygge med dine medstuderende.

Drikkevarer er for egen regning, så husk småpenge/MobilePay.

Husk madpakke, eller køb mad i kantinen.

Lørdag 29. august 2020

09.00-17.00


 
 

Velkommen til Science Rally i auditorium U45
Tutorerne præsenterer dagens program

Fagforeningerne IDA, Dansk Magisterforbund og Pharmadanmark præsenterer sig.

Science Rally
Orienteringsløb, hvor hvert hold løser naturvidenskabelige opgaver.

Vi giver frokost, men det er en god idé at medbringe en snack til i løbet af dagen.

Husk at medbringe vand!

Præmieuddeling

17.00-18.00

Pause
Mulighed for indmeldelse hos fagforeningerne.

18.00-02.00

Fællesspisning og fest på universitetet
Aftensmaden vil bestå af en buffet. Prisen er 100 kr.

LUKKET FOR TILMELDING

Bagefter er der lagt op til hygge i SDU's studenterbar, "Nedenunder".

Tirsdag 1. september 2020

10.15-11.00 

Information om studie, undervisning og studiegrupper i auditorium U55
Prodekanen for de naturvidenskabelige uddannelser byder velkommen og holder oplæg om undervisningens organisering, studiegruppernes funktion og de forventninger, du vil blive mødt med på dit studie.  

11.15-13.00

Introduktion til din uddannelse
Du vil møde nogle af dine undervisere, der fortæller om dit institut, din uddannelses indhold og opbygning.

13.15-16.00

Første møde med studiegruppen
Du møder din studiegruppe og jeres studiegruppevejleder for første gang.

I vil blive præsenteret for nogle gruppeøvelser og skal udarbejde en studiegruppekontrakt.

I spiser medbragt frokost sammen i studiegruppen.