Kasper Reitzel

Forskningsområde

Fosfor er et begrænsende næringssalt for den globale fødevareproduktion og samtidigt det næringsstof der oftest medfører forurening af søer. Jeg forsker derfor i forskellige aspekter af fosforkredsløbet, og min forskning spænder fra metoder til genanvendelse af fosfor fra f.eks. spildevandsslam til kemisk sørestaurering hvor f.eks. aluminium eller andre produkter bruges til at binde fosfat.

Det kan dog også dreje sig om mere biologiske vinkler, så som effekten af fugle på en søs fosforbalance eller brug af plantetest til at vurdere tilgængeligheden af fosfor i forskellige genanvendelige produkter. Jeg benytter mig af mange forskellige analysemetoder til at studere fosforforbindelser, og projekterne kan ofte foregå i samarbejde med kemi. 

Kontakt Kasper Reitzel

Nøgleord

 • Fosfor
 • Bæredygtighed
 • Sørestaurering
 • Planteforsøg
 • Økologi
 • Ferskvand

Eksempler på tidligere bachelor- og specialeprojekter

 • Undersøgelse af mulige kilder til eutrofiering af den lavvandede brakvandssø Østerø Sø og vurdering af mulige restaureringstiltag (2017)
 • Sammenligning af fosfatfjernelse ved anvendelse af en modificeret zeolit og aluminium (2016)
 • Planters optag af fosfor fra spildevandsslam og cadmiums påvirkning af optaget (2015)

Mulige kommende bachelor- og specialeprojekter

 • Forbehandling af jord med henblik på at mindske næringsstofsfrigivelsen ved etablering af nye søer
 • Test af metoder til kemisk sørestaurering
 • Bestemmelse af plantetilgængeligheden af fosfor i spildevandsslam

Virksomhedskontakter med henblik på virksomhedsprojekter

 • VandcenterSyd
  • Forskellige fosforrelaterede aspekter af spildevandsrensning. F.eks. fosformassebalance på et rensningsanlæg, genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam.
  • P-adsorberende materialer til at mindske udløbskoncentrationen af P fra renseanlæg
 • Phoslock: Brug af Phoslock til sørestaurering
 • SEGES: Tilbageholdelse af organisk P i minivådområder

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies