Johan Dahlgren

Forskningsområde

Jeg forsker i planteøkologi, med fokus på planters demografi. Jeg er interesseret i, hvordan planter aldres, og hvordan deres populationsdynamik reguleres af forskellige miljøparametre. 

Kontakt Johan Dahlgren

Nøgleord

 • Botanik
 • Demografi
 • Plantebiologi
 • Populationsdynamik
 • Populationsmodellering
 • Økologi

Eksempler på tidligere bachelor- og specialeprojekter

 • Alders- og skovtyperelaterede effekter på diversiteten af skovbundsfloraen (2018)
 • Senescence in trees (2017)
 • Rodanatomi og aldring i Almindelig Kongepen, Hypochoeris radicata (2015)
 • Can selection pressures from mutualist and antagonist insects explain flowering time of the forest herb Actaea spicata? (2014)

Mulige kommende bachelorprojekter og specialer:

 • Demografi hos truede eller invasive planter / bevaringsøkologi (under vækstsæsonen hvis feltarbejde indgår)
 • Matematiske modeller af populationer (under vækstsæsongen hvis feltarbejde indgår)
 • Vandplanter (karplanter) som metapopulationer (speciale; feltarbejde i Sverige under sommeren)
 • Succession i plantesamfund (feltarbejde på Fyn under sommeren)

Kom derudover gerne med egne forslag på interessante projekter

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies