Henrik Holbech

Forskningsområde

Min forskning ligger inden for akvatisk økotoksikologi. Den handler især om hormonforstyrrende stoffer og udvikling af tests, der kan opdage hormonforstyrrende effekter af kemikalier i vertebrater som fisk og padder og invertebrater som snegle, muslinger og krebsdyr.

De seneste år har jeg brugt meget tid på at få udviklet og godkendt såkaldte OECD Test Guidelines med fisk (som zebrafisk), der udsættes for hormonforstyrrende stoffer under deres opvækst. Jeg har også deltaget i tilsvarende testudviklinger og forskning på snegle. Denne forskning er mere grundlæggende, fordi man ikke ved nær så meget om invertebraters hormonsystem, som man gør om vertebraters hormonsystem.

Jeg arbejder fortsat med fisk og invertebrater og prøver for tiden at udvikle biomarkører, der kan undersøge, om kemikalier påvirker thyreoidea-systemet (skjoldbruskkirtlen og dens hormoner) og dermed stofskifte og mental udvikling.

Jeg forsker også i vurdering af skibes ballastvandsbehandling, som er et område, der får meget stor økonomisk betydning de kommende år. Der er vedtaget strenge internationale krav i bl.a. FN om, at ballastvand skal renses for levende organismer for at forhindre spredning af invasive arter, inden det lukkes ud fra skibene. En af de store udfordringer er at finde ud af om behandlingen, der typisk kan være UV-bestråling, har den krævede effekt på organismerne. Vores gruppe arbejder med at udvikle metoder, der kan afgøre om organismer som alger og zooplankton er levende eller døde (døende) efter ballastvandsbehandling. I den sammenhæng undersøger vi forskellige markører for celledød. Vi bruger en såkaldt High Content Screening (HCS) platform til at automatisere vurderingen. Vores HCS består af et fluorescensmikroskop med avanceret kamera og billedbehandlingssoftware. Platformen kan også bruges til, meget detaljeret, at følge udviklingen af for eksempel fiskelarver fra befrugtning til klækning. 

Kontakt Henrik Holbech

Nøgleord

 • Akvatisk økotoksikologi
 • Hormonforstyrrende stoffer
 • Risikovurdering af kemikalier
 • Lægemidler i miljøet
 • OECD Test Guidelines
 • Fisk og invertebraters hormonsystemer
 • Invasive arter og skibes ballastvand

Eksempler på tidligere bachelor- og specialeprojekter

 • Sammenhængen mellem polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og eksponering for bisphenol A (2018)
 • Fosterskader i forbindelse med vitamin A og dets syntetiske derivater til behandling af acne (2018)
 • Neuroendokrine effekter på stor mosesnegl (Lymnaea stagnalis) (2017)
 • The effects of endocrine disrupting substances on fish from streams of Funen (2017)
 • Toksikokinetisk analyse af microsampling i rotter: Effekt på kliniske patologiske parametre (2016)
 • Validering af comet assay til identificering af genotoksiske stoffer (2016)
 • Undersøgelse af omfanget af skader på markvildt som følge af skårlægning af græsmarker i maj-august samt test af aktivstoffer i ræveurin som afværgemiddel for markvildt før skårlægning (2016)
 • Effekter af obesogene kemikalier på effluxpumper hos embryoer af stor mosesnegl (Lymnaea stagnalis) (2016)

Mulige kommende bachelor- og specialeprojekter

 • Risikovurdering af kemikalier/lægemidler ved hjælp af fiskelarver
 • Vurdering af alger og dyreplanktons overlevelse efter UV-behandling
 • Undersøgelse af markører for celledød i alger og dyreplankton
 • Kemikaliers effekter på thyreoidea-systemet i vertebrater og invertebrater
 • Lægemidlers effekter på hormonsystemet hos vertebrater og invertebrater

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies