Skip to main content

Audiologisk fagkombination

På audiologistudiet får du mulighed for at tilegne dig viden inden for hele det audiologiske område.

En unik audiologisk fagkombination

Den audiologiske kombination af medicinske, tekniske og sproglige fag er helt unik i Danmark. Uddannelsen har følgende tre hovedområder:

  1. En sundhedsvidenskabelig del med fagene anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi samt medicinsk audiologi. Her lærer du om sprogets fysiske tilblivelse og ørets opfattelse af sproglyde, om nervesystemet der styrer begge dele, og om hvordan sygdomme i nervesystemet eller det indre øre og mellemøret kan give hørenedsættelse.
  2. En naturvidenskabelig, teknisk og fagspecifik del hvor du lærer om akustik, audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling. Du tilegner dig omfattende viden om matematik og akustik der skal til for at forstå basale målemetodiske og høretekniske aspekter. Dette gør det muligt for dig at udrede og behandle hørevanskeligheder hos spædbørn, børn og voksne ved hjælp af de nyeste diagnostiske værktøjer og teknologiske hjælpemidler.
  3. En sprogvidenskabelig del hvor du har fag som sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse samt psykologi og behandlingskommunikation. Her erhverver du viden om sproglige aspekter der har betydning for hørelsen, herunder om sproglig udvikling, om sprogets tilblivelse, om hukommelse, om patient/pårørendekommunikation og om psykologiske aspekter ved hørenedsættelse og tinnitus.

Sidst opdateret: 12.07.2022