Skip to main content

Projektorienteret forløb og bachelorprojekt

Vedrørende projektorienteret forløbsopgave samt BA projekt:

Den projektorienterede forløbsopgave på 5. semester og BA- opgaven hænger oftest tæt sammen. Man søger derfor om vejleder til begge opgaver tidligt på 5. semester. Hvis man ønsker at skifte vejleder til sit BA projekt, gøres dette i forbindelse  med ansøgning om vejleder til bachelorprojektet. 

Der afleveres en blanket pr. ansøger selv om man skriver sammen. Se i øvrigt studieordningens tekst om projektorienteret forløbs opgave samt om BA projekt.

Tidsfrister

10. september Ansøgning om tildeling af vejleder til projektorienteret forløbsopgave og BA-projekt
1. oktober Tildeling af vejleder
20. december Aflevering af projektorienteret forløbsopgave
20. december Ansøgning om tildeling af vejleder til BA-opgave - evt. vejlederskifte
10. januar Tildeling af ny vejleder hvis ændring af vejleder
15. maj Aflevering af BA-projekt

Ansøgning om vejleder til projektorienteret forløb / bachelorprojekt findes via SPOC (under boksen Studiesekretariat). 

Ansøgning om vejlederskifte i forbindelse med bachelorprojektet foregår i forbindelse med ansøgning om vejleder til bachelorprojektet.

Du kan finde vejledning til skriftlige hjemmeopgaver samt til opbygningen af dine opgaver i nedenstående dokumenter:

Vi anbefaler at du sætter dig grundigt ind i reglerne om eksamen og eksamens snyd. Læs bl.a. om "Genbrug af eget materiale" og "Plagiering/kopiering" samt god akademisk praksis på SDU's hjemmeside.

Vær særlig opmærksom på følgende fra SDU's regelsæt om "God akademisk praksis":

"Principper for citering"

  • direkte citat skal markeres som sådan ved fx anførselstegn eller kursiv
  • fakta eller argumentation skal sættes som en note med præcis kildehenvisning
  • alt materiale - fra bøger, nettet, noter, utrykt materiale - skal behandles efter ovennævnte regler
  • genbrug af egne, tidligere opgaver skal behandles som øvrig kildemateriale"

"hvis du skriver af - direkte eller lettere omformuleret - fra en andens opgavebesvarelse, fra egen tidligere opgavebesvarelse, fra internettet eller anden kilde, uden at du gør opmærksom på dette, så er det plagiering.

Sidst opdateret: 05.09.2022