Skip to main content

Tilskud til transport og overnatning ved klinikophold

Du kan få tilskud til transport og overnatning i forbindelse med de obligatoriske klinikophold, der indgår i din uddannelse.

Du skal søge inden for en bestemt tidsperiode, lige som der også er andre betingelser, der skal være opfyldt.

Du kan læse mere nedenfor om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med tilskud til dine klinikophold.


Der er to årlige frister for ansøgning om tilskud. Fristerne afhænger af hvilket semester dit klinikophold ligger på.

Indsendelse af bilag i efterårssemester:

 • Bachelor uge 39-40 
 • Kandidat uge 2-3

Indsendelse af bilag i forårssemester:

 • Bachelor uge 10-11 
 • Kandidat uge 23-24

Processen for ansøgning og udbetaling er følgende:

 1. Du skal oprettes i zExpense. Det bliver du ved at indsende denne blanket til rejser@sdu.dk.
 2. Du lægger selv ud for billetten/rejsekortet/overnatningen.
 3. Du søger om tilskud efter endt klinikophold. Se punktet ”Hvordan søger jeg tilskud”
 4. Udbetaling sker direkte på din NemKonto.

Fakultetet yder et tilskud på op til 140 kr. pr. uge til transportudgifter i forbindelse med alle obligatoriske klinikophold.

Tilskuddet ydes ved klinikophold uden for Odense kommune og din hjemkommune.

Tilskuddet ydes ved kørsel med offentlig transport eller ved kørsel i egen bil. Du kan ikke få tilskud til kørsel i lånt eller lejet bil.

Fakultetet yder tilskud til overnatning ved obligatoriske klinikophold, hvis transporttiden udgør mere end 2 timer hver vej.

Transporttiden udregnes som den korteste rejsetid med offentlig transport til klinikstedet fra enten SDU (Campusvej 55) eller din bopæl (korteste strækning).

Transporttiden kan du beregne på DSB.dk

 • Du skal selv arrangere overnatningen.
 • Du kan få op til 400 kr. i tilskud pr. overnatning. (ikke overnatninger fra fredag til søndag)
 • Du skal vedhæfte dokumentation for transporttiden (DSB.dk)

OBS! Ved klinikophold på Sygehus Sønderjylland  stiller sygehuset vagtværelse eller lignende til rådighed, hvis transporttiden udgør mere end 2 timer hver vej. Du kan derfor ikke søge tilskud til overnatning.

Hvis du har brug for overnatning, koordinerer fakultetet dette i forbindelse med din klinik-tilmelding.

1. Hvis du har kørt i egen bil, skal du lave et kørselsregnskab. Husk du kun skal dokumentere udgifter for kr. 140 pr. uge. Find blanketten her

2. Hvis du har haft et Ungdomskort, skal du lave et transportregnskab. Find blanketten her.

3. Du skal dernæst oprette en rejseafregning i zExpense.

 • Udgiftspost: Alt dokumentation for udgifterne vedhæftes (tog/busbilletter, ungdomskort, kvittering for overnatning mm.)
 • Rejseafregning. Beskrivelse (detaljeret): Her skriver du din uddannelse, klinikophold og ugenumre for de uger du søger tilskud til.
 • By/stednavn: Adresse (navn, vej og by) på praktiksted (ved flere praktiksteder skal du vedhæfte en oversigt)
 • Dato fra: Her skal du skrive dato for mandag i den første klinikuge
 • Dato til: Her skal du skrive dato for søndag i den sidste klinikuge
 • Vælg godkender: Dorte Winther
 • Vedhæft bilag: Her vedhæftes transportregnskab og evt. kørselsregnskab, eller dokumentation for rejsetid.

HUSK at trykke videresend, ellers er den ikke sendt til godkendelse

Generelt skal dokumentation være i form af kvitteringer, fakturaer eller togbilletter. Bankudskrift er derfor ikke dokumentation.

Dokumentation for ungdomskort er et skærmprint/billede fra hjemmesiden mitungdomskort.dk, under fanen dine ungdomskort, hvor status for ungdomskortet enten er aktivt eller udløbet. Det er vigtigt at billedet indeholder dit navn og periode.

SDU foretager stikprøvekontroller, og kan, om nødvendigt, reducere det ansøgte beløb, så det svarer til billigst mulige transportform. Det er dit ansvar, at din ansøgning om tilskud er retvisende og baseret på korrekte oplysninger.

Ud over den løbende kontrol af alle ansøgninger udtages nogle ansøgninger til grundigere kontrol ved SDUs Rejsekontor.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du mener der er sket fejl i behandlingen af din ansøgning. Der er dog ingen formel klagemulighed.

Har du spørgsmål kan du skrive til: Transportlogitilskud@health.sdu.dk

 

Husk at angive hvilken uddannelse du er indskrevet på, og hvilket klinikophold din henvendelse drejer sig om.


FAQ om tilskud ved klinikophold

Transporttiden skal beregnes på de aktuelle rejsetidspunkter du planlægger at benytte.

Er rejsetiden fx 2 timer og 10 minutter kl. 06.50 om morgenen, hvor du skal rejse, men kun 1 time og 45 minutter kl. 10.30, er du berettiget til tilskud til overnatning.

Nej, det er du ikke.

Transporttiden beregnes fra enten din bopæl eller SDU, men det er altid den korteste strækning, der er afgørende for om du kan opnå tilskud. I dette tilfælde beregnes transporttiden fra SDU til Svendborg.


Du må gerne benytte Airbnb og andre overnatningsformer.

Det er et krav, at du har en kvittering hvor dit navn, beløb og periode fremgår.

Hvis du bor sammen med din kæreste, og er med til at afholde udgifterne til bilen, betragter vi det som “egen” bil, og du kan dermed søge om transporttilskud.
Transporttiden kan du beregne på Rejseplanen.dk og DSB.dk–vær opmærksom på at transporttiden er ekskl. gå-tid.
Ungdomskort

Som udgangspunkt er det stadig oftest en fordel for dig at ansøge om Ungdomskort.

Du kan læse mere om Ungdomskort her

Sidst opdateret: 05.11.2023