Skip to main content

Dispensation og særlige prøvevilkår

Der kan dispenseres for regler i Studieordningen for Adgangskursus, så længe det ikke strider mod regler i Bekendtgørelsen for Adgangskursus.
For at få dispensation skal du skrive en ansøgning, der præcist beskriver hvad du ønsker dispensation for og hvorfor samt om muligt vedlægge dokumentation, f.eks. lægeerklæring. Du kan få vejledning vedr. dispensationsansøgning hos uddannelseslederen.

Det er muligt at ansøge om særlige prøvevilkår ved eksamen. De fleste ansøgninger af denne art gælder forlænget prøvetid ved skriftlige og mundtlige eksamener. Der kan bevilges forlænget prøvetid af to grunde: a) hvis du har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder regnes bl.a. ordblindhed, b) hvis du har et andet modersmål end dansk. Du kan ikke forvente at få bevilget forlænget prøvetid af denne grund, hvis du:

  • har opholdt dig i Danmark i mere end 5 år
  • har en dansk adgangsgivende eksamen
  • kommer fra Færøerne, Norge eller Sverige eller
  • har været indskrevet ved en videregående uddannelse i Danmark i mere end 1½ år.

Du ansøger om særlige prøvevilkår på et ansøgningsskema du kan finder på mitsdu.dk. Ansøgningen afleveres til og behandles af uddannelseslederen ved Adgangskursus. Du skal ansøge om særlige prøvevilkår i god tid inden de(n) pågældende eksamener, mindst 2 uger før.

Du skal ansøge om særlige prøvevilkår, hver gang du skal til eksamen, og en bevilling af særlige prøvevilkår gælder kun en eksamenstermin.

Ansøgningsskema vedr. særlige prøvevilkår


Sidst opdateret: 14.03.2024