Skip to main content

Brugen af generativ kunstig intelligens (generativ AI) på SDU

 

SDU har besluttet følgende retningslinjer vedrørende brugen af generativ AI ved SDU. Retningslinjerne kan blive justeret gældende fra start af et nyt semester.

Generativ AI i undervisningen

På visse kurser eller til visse afleveringer vil det fremgå af fagbeskrivelsen, hvis det ikke er tilladt at anvende generativ AI, som f.eks. ChatGPT i tilfælde, hvor brugen heraf kan være uhensigtsmæssig for læringsprocessen.

Generativ AI, herunder ChatGPT, Bard mfl., kan være nyttig i forbindelse med din læring, for eksempel til:

 • gennemlæsning af og feedback på tekst/sprog
 • strukturering af ideer eller indhold
 • sammenfatning af større mængder information
 • brainstorming og idegenerering

Ligesom med andre kilder eller hjælpemidler, du bruger i forbindelse med afleveringer på din uddannelse, er det vigtigt, at du følger reglerne for god akademisk praksis, så der ikke er tvivl om, hvem der er ophavsperson til outputtet.

Hvis det er tilladt at anvende f.eks. ChatGPT i en aflevering, skal du angive hvor og hvordan, du har brugt den. Du skal citere generativ AI, når du:

 • omskriver en tekst, som en generativ AI har skrevet (paraphrasing).
 • citerer eller anvender indhold, lavet af en generativ AI i dit arbejde (både tekst, billeder, data, video eller andet).
 • har anvendt værktøjet til fx idégenerering, transskribering eller litteratursøgning.

Hvornår og hvornår ikke

I flere og flere fag vil du som studerende opleve, at I løbende i undervisningen har dialog om, hvordan og hvorvidt AI kan anvendes i faget. Det er generelt vigtigt, at du hele tiden overvejer, om det er en god idé at anvende AI i dit fag. AI har nemlig både styrker og svagheder. Herunder er oplistet gode ting at huske, når man anvender AI:

 • Vær kritisk over for AI-output. AI garanterer ikke nøjagtighed, så resultaterne er ikke altid pålidelige eller relevante.
 • Erkend at AI kan have forudindtagelser. Vurder outputtet kritisk.
 • Overvej de etiske aspekter ved at bruge AI.
 • Undgå at bruge mainstream AI-værktøjer, som ChatGPT eller Bard, til artikelsøgning. De har en tendens til at kombinere forskellige artikler og danne en kilde.
 • Husk, det er dig der er studerende, ikke AI. Det intellektuelle arbejde skal komme fra dig. AI skal alene ses som et hjælpeværktøj.

Generativ AI og fortrolighed

Du skal være opmærksom på, at informationer, du indtaster på f.eks. ChatGPT, ikke behandles fortroligt, og at generativ AI kan dele de oplysninger, du har indtastet, med andre. Dette kræver særlig opmærksomhed, hvis der indgår virksomheds- eller forskningssamarbejde i dit arbejde. Det er dit ansvar kun at indtaste oplysninger, som enten er offentliggjort eller gerne må blive offentliggjort. SDU kan ikke stilles til ansvar for din brug af generativ AI.

Da ChatGPT af databehandlingsårsager ikke er centralt godkendt af SDU, kan din underviser ikke pålægge dig at bruge den i forbindelse med undervisningen. Men det må gerne anbefales.

Generativ AI til eksamen - skriftlige stedprøver, afleveringer og projekter

Det er ikke tilladt at bruge generativ AI i forbindelse med skriftlige stedprøver eller mundtlige prøver. Det gælder også til skriftlige stedprøver/mundtlige prøver, hvor alle hjælpemidler er tilladt.

Det er tilladt at bruge generativ AI i forbindelse med afleveringer og projekter, herunder afsluttende projekter, hvis du følger god akademisk praksis som beskrevet ovenfor.

Hvis du bruger generativ AI i strid med retningslinjerne, vil det blive betragtet som kommunikation med andre og dermed eksamenssnyd. Det gælder også til skriftlige stedprøver/mundtlige prøver, hvor alle hjælpemidler er tilladt, medmindre andet specifikt er angivet i fagbeskrivelsen eller eksamensopgaver.

Brug for hjælp med din studieteknik

Kontakt SDU's Studie- og trivselsvejledning

Læs mere

Ophavsret, plagiat, referencer

Biblioteket kan vejlede dig

Læs mere

Eksamenssnyd

Du snyder dig selv, hvis du snyder til eksamen. La' vær.

Læs mere

Sidst opdateret: 05.04.2024