Skip to main content
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne - Odense

Studiemiljøundersøgelsen 2021 for heltidsstuderende

Undersøgelsen fik en samlet svarprocent på 20,0.

Hvem deltog?

Næsten 3.000 deltidsstuderende fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet, det Humanistiske Fakultet, og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blev inviteret til at deltage. 

I denne oversigt kan man se svarprocenten for de enkelte fakulteter og de enkelte uddannelser.

Resultater

På baggrund af svarene på spørgeskemaundersøgelsen er der blevet udarbejdet en universitetsrapport. Der er desuden udarbejdet en database i QlikView, som giver ansatte og studerende på SDU mulighed for selv at dykke ned i svarene (adgang kræver man er logget ind på SDU´s netværk).

Opfølgning

Som opfølgning på undersøgelsens resultater er der udarbejdet handlingsplaner for de indsatser SDU vil gå videre med for at forbedre studiemiljøet på uddannelserne. Status på arbejdet med handlingsplanerne er tilføjet november 2021.

Handlingsplaner:

Kontakt

Spørgsmål til undersøgelsen eller til SMU generelt kan sendes til smu@sdu.dk

Sidst opdateret: 23.02.2023