Skip to main content

MitSDU

For studerende på Adgangskursus til ingeniøruddannelserne - Odense

Kontaktinformation

Vi er mange, der kan hjælpe dig i løbet af din uddannelse. Vi har samlet de primære nøglepersoner på din uddannelse og relevante afdelinger på TEK og SDU her:

Uddannelsessekretær

Adgangskursus har en uddannelsessekretær, som tager sig af en række administrative anliggender. Her kan du henvende dig hvis du f.eks. vil til- eller frameldes hold eller have udleveret diverse ansøgningsskemaer. Oplys gerne telefonnummer.

Sussi Schmidt, susch@tek.sdu.dk

Uddannelsesleder

Den daglige ledelse af Adgangskursus varetages af en uddannelsesleder, der kan hjælpe dig med fagspecifikke spørgsmål vedr. uddannelsen. Uddannelseslederen behandler ansøgninger om merit og dispensation m.m. Ligeledes tager uddannelseslederen sig af studievejledning, der vedrører studerende og forhold på Adgangskursus.

Steffen Kjær Johansen, skjo@iti.sdu.dk

Vejledningsmuligheder

For vejledning om studierne på TEK – kontakt Studievejledning på Det Tekniske Fakultet.
Klik her for øvrige vejledningsmuligheder.

Studenterservice

Studenterservice på Gydehutten kan hjælpe, hvis du har problemer med studiekort, brug af Student – selvbetjening o.l. Her kan du få udleveret diverse blanketter. Der er også hjælp at hente hvis du lider af eksamensangst o.l.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dig fra Adgangskursus, skal du skriftligt udmelde dig hos uddannelsessekretæren for Adgangskursus.
SU-styrelsen modtager efterfølgende meddelelse om din udmeldelse.

Sidst opdateret: 03.07.2023