Skip to main content

Sygdom og lignende i forbindelse med eksamen

Hvis du bliver syg forud for en eksamen, skal du søge læge straks og omgående sende lægelig dokumentation til eksamenskontoret og til uddannelsessekretæren for Adgangskursus. Du skal selv betale for denne dokumentation. Følger du denne procedure, bliver du ikke trukket for et eksamensforsøg.

Hvis du bliver syg på selve eksamensdagen, skal du straks meddele dette til Adgangskursus´ uddannelsessekretær eller uddannelsesleder telefonisk eller på mail samt efterfølgende opsøge læge og få lægelig dokumentation som omgående skal sendes til eksamenskontoret og til studiesekretæren for Adgangskursus. Du skal selv betale for denne dokumentation.

Hvis du bliver syg under eksamen, skal du samme dag søge læge og omgående sende lægelig dokumentation til eksamenskontoret og til studiesekretæren for Adgangskursus. Du skal selv betale for denne dokumentation. Din præstation bliver da ikke bedømt, og du bliver ikke trukket for et eksamensforsøg.
Husk at du selv skal tilmelde dig reeksamen.

Syg til eksamen?

SDU har regler for, hvad du skal gøre.

Læs mere

Sidst opdateret: 18.04.2023