Skip to main content

Reeksamen

Hvis du dumper til en ordinær eksamen, kan du ansøge skriftligt om at komme til reeksamen i det pågældende fag i samme eksamenstermin. Dette skal ske senest 8 dage efter offentliggørelsen af karaktererne. Du kan også vælge først at gå til reeksamen i faget ved næste ordinære eksamen. Reeksamen tæller som eksamensforsøg.

Hvis du er udeblevet fra en ordinær eksamen eller hvis du af anden grund end sygdom er blevet frameldt en ordinær eksamen, kan du ikke gøre krav på at komme til reeksamen i samme eksamenstermin.


Sidst opdateret: 20.04.2023