Skip to main content

Dispensation og særlige prøvevilkår

Ved særlige omstændigheder kan der dispenseres for visse af reglerne, der fremgår af den landsdækkende fælles studieordning og den lokale studieordning for Adgangskursus. For at få dispensation skal du skrive en ansøgning, der præcist beskriver hvad du ønsker dispensation for og hvorfor samt vedlægge dokumentation som f.eks. lægeerklæring. Du kan få vejledning vedr. dispensationsansøgning hos uddannelseslederen.

Studerende med en akut eller kronisk funktionsnedsættelse, fysisk eller psykisk, kan være berettiget til særlige vilkår ved eksamen. Studerende med et andet modersmål end dansk, der har været i Danmark i mindre end 5 år eller ikke har adgangseksamen fra en dansk skole, kan også være berettiget. Du ansøger om særlige prøvevilkår på ansøgningsskemaet nedenfor. Ansøgningen afleveres til og behandles af uddannelseslederen ved Adgangskursus. Du skal ansøge om særlige prøvevilkår i god tid inden de(n) pågældende eksamener og mindst 2 uger før.

Ansøgningsskema vedr. særlige prøvevilkår


Sidst opdateret: 22.03.2024