Eksamen

Det er din pligt som studerende at være orienteret om regler for eksamen. I menuen til højre finder du vigtig information om eksamen.

Eksamensplaner:

 

Eksamensplan for ordinær eksamen sommer 2020

Planen afventer godkendelse i Studienævnet .  Planen er med forbehold for ændringer.

Eksamensplan for omprøve februar 2020

Planen er godkendt i Studienævnet den 5. november 2019. Planen er med forbehold for ændringer.

Listerne for eksamensrækkefølge og lokalefordeling bliver senest offentliggjort på Blackboard 3 dage før eksamen.

VIGTIGT:
Som følge af nye databeskyttelsesregler vil fordelingslister fremover blive offentliggjort i Blackboard.

 

Bemærk, at fordelingslisterne offentliggøres under blackboardkurset for det seneste undervisningsudbud.

Har du tilmeldt dig eksamen, men ikke deltaget i det seneste undervisningsudbud, bedes du derfor kontakte Studiekontakten på 6550 2290 eller studiekontakten@sam.sdu.dk for at få adgang til kurset i Blackboard.

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer

Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen

Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag. Hvis du oplever sammenfald i eksamensdatoer, skal du kontakte Studiekontakten (Studiekontakten@sam.sdu.dk) som vil forsøge at hjælpe med en løsning.

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)

Du kan tilmelde dig via Studenter-selvbetjeningen.