Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også to valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

Du kan læse nærmere om det enkelte fags indhold, litteratur mv. ved at klikke på faget i nedenstående oversigt. Se også oversigten i menuen til højre, hvor du bl.a. også finder studieordningen.

1. SEMESTER - efterår

Dataanalyse (5 ECTS)
Erhvervsøkonomi (10 ECTS)

2. SEMESTER - forår

Erhvervsøkonomi fortsættelse af faget efter 1. semester (5 ECTS)
Samfundsøkonomi (10 ECTS)

3. SEMESTER - efterår

Erhvervsret (5 ECTS)
Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Afsluttende projekt (10 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)

                                                               

Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i fx Dataanalyse skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).