Skip to main content

Opstilling, valggrupper og valgperioder

Læs mere om opstilling, valggrupper og valgperioder

Ved et universitetsvalg, kan der vælges kandidater til:

Læs mere om opgaverne i de forskellige råd, nævn og udvalg.

Der er tre grupper af vælgere til et universitetsvalg:

 • Valggruppe I: Videnskabelige medarbejdere (VIP)
 • Valggruppe II: Teknisk administrative medarbejdere (TAP)
 • Valggruppe III: Studerende (STUD)

OBS.: Ved valg til Ph.d.-udvalg indgår de ph.d.-studerende i valggruppe III (STUD) medens de til valg til Institutråd og Akademisk Råd indgår i valggruppe I (VIP).

Hvis du vil opstille som kandidat til et organ (råd/nævn/udvalg), skal du først tjekke, at du er valgbar (kan vælges) til organet. Såfremt du er opført på den aktuelle ”valgliste”, er du valgbar. Valglisterne offentliggøres d. 9. januar 2023 og fristen for indsendelse af kandidatlister er d. 27. januar kl. 12.00.

Du kan derfor tidligst stille op som kandidat d. 9. januar, og du gør det ved at lave en elektronisk kandidatanmeldelse via e-valg systemet

I tidsplanen (på forsiden) finder du andre vigtige frister og datoer for dette valg.

For både at stemme og stille op, skal du stå på en valgliste. Hvis du ikke gør det, så kan du ingenting. Som ansat i enten valggruppe I (VIP) eller II (TAP) kommer du på valglisten, hvis du opfylder nedenstående kriterier:

 • Du er ansat, når valget bliver udskrevet og afholdt
 • Din ansættelse er på mindst 2 år - og den strækker sig mindst 6 måneder ind i den nye valgperiode
 • Du er ansat mindst 15 timer om ugen

For at både stemme og stille op, skal du stå på en valgliste. Hvis du ikke gør det, så kan du ingenting. Som studerende i valggruppe III kommer du på valglisten, hvis du opfylder nedenstående kriterier:

 • Du er indskrevet på universitetet, når valget bliver udskrevet og afholdt.
 • Du er indskrevet på et samlet uddannelsesforløb dvs. Bachelor, Kandidat, Master, Tilvalgsfag samt Ph.D.-uddannelsen.
 • Studerende, der er indskrevet som gæstestuderende, på udvekslingsophold eller propædeutiske forløb, optages ikke på valglisten.

Bemærk også at:

Ingen i Valggruppe III kan være valgbar og have valgret til mere end ét akademisk råd. Personer, der opfylder betingelserne for at være valgberettigede til flere akademiske råd, må inden for en af Valgsekretariatet fastsat frist meddele Valgsekretariatet, inden for hvilket valgområde,valgberettigelse ønskes. Hvis en sådan meddelelse ikke gives, vil Valgsekretariatet placere den pågældende i et valgområde.

Studerende, der er indskrevet ved mere end ét studieforløb, vil automatisk være registreret med valgret til studienævnet for den centrale del af uddannelsens fagområder. Efter skriftlig ansøgning kan den studerende overflyttes til at have valgret til det studienævn, der har ansvaret for tilvalgsfaget. Ansøgning om overflytning skal fremsendes til Valgsekretariatet senest samtidig med udløb af fristen for klager over valglisterne.

Studerende optages på valglisten med valgret til det/de institutråd ved institutter, der leverer en væsentlig del af de fagdiscipliner, som udgør den studerendes uddannelse.

Følgende valggrupper stemmer til følgende organer:

 • Bestyrelsen: Valggruppe I (VIP), valggruppe II (TAP), valggruppe III (STUD)
 • Universitetsråd: Valggruppe II (TAP), valggruppe III (STUD)
 • Akademisk råd: Valggruppe I (VIP), Valggruppe II (TAP), valggruppe III (STUD)
 • Ph.d.-udvalg: Valggruppe I (VIP), valggruppe III (STUD = ph.d.-studerende)
 • Institutråd: Valggruppe I (VIP), valggruppe II (TAP), valggruppe III (STUD)
 • Studienævn: Valggruppe I (VIP), valggruppe III (STUD)

Nedenfor kan du se detaljer omkring funktionsperiode for de kollegiale organer:

Medlemmer af SDU’s Bestyrelse:

 • Videnskabelige medarbejdere (VIP): 4 år
 • Teknisk administrative medarbejdere (TAP): 4 år
 • Studerende (STUD): 2 år

Medlemmer af Universitetsråd:

 • Videnskabelige medarbejdere (VIP): 4 år
 • Teknisk administrative medarbejdere (TAP): 4 år
 • Studerende (STUD): 2 år

Medlemmer af Akademisk Råd:

 • Videnskabelige medarbejdere (VIP): 4 år
 • Teknisk administrative medarbejdere (TAP): 4 år
 • Studerende (STUD): 2 år

Medlemmer af Ph.d.-udvalg:

 • Videnskabeligt personale (VIP): 4 år
 • Ph.d.-studerende: 1 år

Medlemmer af Institutråd:

 • Videnskabelige medarbejdere (VIP): 4 år
 • Teknisk administrative medarbejdere (TAP): 4 år
 • Studerende (STUD): 2 år

Medlemmer af Studienævn:

 • Videnskabelige medarbejdere (VIP): 4 år
 • Studerende (STUD): 1 år

Sidst opdateret: 16.09.2022