Skip to main content

Organisering af valgarbejdet på SDU

Klik her og forstør billedet

 

Rektor

Rektor er den øverst ansvarlige for valget, men involveres kun ved principielle problemstillinger og evt. klager over valget.

Valgudvalg

Valgudvalget består af otte medlemmer (en blanding af VIP, TAP og studerende fra forskellige fakulteter), som er udpeget af rektor i henhold til SDU’s vedtægt til at varetage korrekt afvikling af valg. Valgudvalget afholder møder efter behov og har til opgave at udskrive, afvikle og opgøre valget.

Valgsekretariat

Fungerer som sekretariat for Valgudvalget. I praksis er Valgsekretariatet ansvarlig for afvikling af valg og varetager alt administrativt vedrørende valget. Principielle sager eller politiske sager drøftes ofte sammen med formanden for Valgudvalget, som beslutter hvorvidt hele Valgudvalget skal indkaldes.

E-valgs arbejdsgruppe

National arbejds-/erfagruppe med repræsentanter fra de universiteter, der benytter det samme e-valgssystem til valgafholdelse. Aktuelt repræsenterer Valgsekretariatet SDU.

Valgfaglige kontaktpersoner

Valgsekretariatet har flere kontaktpersoner, som i forskellig grad hjælper til med valg. Nogle kontaktpersoner er ansvarlige for at levere data til Valgsekretariatet for henholdsvis ansatte, ph.d.-studerende og studerende. Andre kontaktpersoner, som fx studienævnssekretærer står for videreformidling af informationer, efter et afsluttet valgforløb. Slutteligt bistår SDU IT Valgsekretariatet med IT-løsninger og support.

Sidst opdateret: 16.09.2022