Skip to main content

Anmeld liste-/valgforbund til universitetsvalg 2021

Fakta om valg og listeforbund

  • Et listeforbund er et valgteknisk forbund mellem flere forskellige lister (”politiske partier”).
  • Et valgforbund er et valgteknisk forbund mellem enten listeforbund og lister eller mellem listeforbund.
  • Det får betydning ved opgørelsen af stemmerne, om der er indgået et valg- eller listeforbund, se mere omkring liste-/ og valgforbund i FAQ’en eller læs nærmere i valgreglerne.

Frist for indlevering af meddelelse om indgåelse af liste og valgforbund ved valg 2021 er d. 18. november kl. 12.00. Evt. meddelelser offentliggøres på valg-hjemmesiderne samme dag. 

Guide til elektronisk anmeldelse af liste- og valgforbund

Du skal bruge dit SDU login og tilhørende password for at logge på.

Log ind på systemet til anmeldelse af liste-/valgforbund.

Hvis du er koordinator for en liste, kan du oprette et ønske om listeforbund eller valgforbund. Du kan ikke oprette et ønske om liste-/valgforbund, hvis du allerede kan se, at der eksisterer et listeforbundsønske eller valgforbundsønske for delvalget.

Øverst på siden ser du tabel over delvalg, som du har stemmeret og er valgbar til. Her kan du se liste-valgforbundsønsker, som allerede er oprettet.

Du kan kun se ønsker, som inkluderer en liste som du selv er kandidat eller stiller på. Du kan se og oprette liste-/valgforbundsønsker for ét delvalg ad gangen ved at vælge det ønskede delvalg i tabellen.

Vælg ”Opret listeforbund” eller ”Opret valgforbund” ud for det delvalg og med de lister, du ønsker at oprette et listeforbund/valgforbund med, og udfyld alle felter markeret med *.

Den, der opretter et ønske om liste-/valgforbund bliver automatisk koordinator/kontaktperson for forbundet.

Når du har oprettet liste-/valgforbundet, skal du tilknytte lister til listeforbundet og lister eller listeforbund til valgforbundet. Tryk på ”Tilføj/fjern lister”.

Klik de lister over, som du ønsker skal være del af listeforbundet, og klik OK.

Listerne fremgår nu under ”Lister i listeforbund”.

Vælg ”Udsend notifikationer” og vælg OK på bekræftelsespopup’en. Dette vil udsende en mail til kandidater og stillere på alle lister som indgår i forbundet.

Du får også en oplysning om, at der skal gøres indsigelse til valgadministrator eller koordinator for liste- eller valgforbundsønsket, hvis der er nogen indvendinger imod indtræden i dette forbund. Det er altså ikke nødvendigt for den enkelte kandidat og stiller at give sin accept af indgåelse af et forbund.

Det er muligt at udsende notifikationer for samme forbundsønske flere gange. Det kan blive relevant, hvis der sker en ændring i forbundets sammensætning. Først når ønsket er indsendt til Valgsekretariatet kan det ikke længere redigeres eller slettes.

Vælg ”Indsend liste-/valgforbund til Valgsekretariat” og vælg OK på bekræftelsespopup’en. Herefter er liste-/valgforbundet afsendt til Valgsekretariatet, og det er ikke længere muligt at rette i liste-/valgforbundet.

OBS: Husk at indsende anmodning om liste-/valgforbund inden fristens udløb d. 1. februar 2023, kl. 12.00.

Inviterede kandidater og stillere modtager en e-mail. E-mailen informerer om, at der er stillet forslag om at den liste, kandidaten er opstillet på skal indgå i et listeforbund/valgforbund med angivelse af, hvilke lister listeforbundet består af, eller hvilke lister og listeforbund valgforbundet består af.

Der kræves ikke svar på mailen, men hvis man har indvendinger imod liste-/valgforbundet, skal man kontakte listeforbundets/valgforbundets koordinator eller Valgsekretariatet.

Listeforbundets/valgforbundets koordinator er bemyndiget på vegne af kandidaterne til at indgå listeforbund/valgforbund.

Hvis du er inviteret som kandidat eller stiller og ikke er valgberettiget, får du en fejlmeddelelse.

Log ind på modulet til anmeldelse af liste- valgforbund.

Her kan du løbende orientere dig om status og redigere i ikke-afsendte anmeldelser af liste- valgforbund.

OBS: Husk at indsende anmodning om liste-/valgforbund inden fristens udløb d. 1. februar 2023, kl. 12.00.


Sidst opdateret: 16.09.2022