Skip to main content

Seminar

Seminaret er et valgfag, der giver dig mulighed for at designe og gennemføre en videnskabelig analyse af et problem. Problemet kan være i form af et teoretisk spørgsmål eller en erhvervsøkonomisk problemstilling fra en virksomhed eller en anden organisation.

Et seminar, der behandler et teoretisk emne kan udarbejdes som et litteraturstudium. Det kan også indeholde en empirisk undersøgelse. Empiri kan være både primære data eller sekundære data fra databaser på biblioteket, en virksomhed eller andre kilder.  Eksamen er i form af en rapport i hvilken du præsenterer din analyse og resultater i en form, der lever op til akademiske standarder.

Inden du går i gang med seminaret, skal du vælge emne ud fra et emnekatalog. Ud fra det får du en vejleder tildelt af instituttet.

  • Deadline for ønske om emne er 7. september.

Når du har fået en vejleder, skal du, ud fra emnet udarbejde en foreløbig problemformulering.

  • Deadline for godkendelse er senest 1. oktober for at du kan deltage i ordinær eksamen.

Blanket til ønske om emne og senere godkendelse af foreløbig problemformulering for seminar.

Sidst opdateret: 29.11.2022