Skip to main content

MitSDU

For studerende på Manuskriptudvikling

Kontaktinformation

Studiesekretær
Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen. 

Susanne Voss Jørgensen
(Undervisnings- og eksamensplanlægning)
Tlf.: 6550 3615
Mail: medievidenskab-sek@sdu.dk

Studienævnssekretær
Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

 

Hala Ajine Wandall
Tlf.: 6550 1925
Mail: medievidenskab-sn@sdu.dk
Studienævnet

Fagkoordinator
Fagspecifik vejledning – fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Heidi Philipsen
Mail: heidij@sdu.dk

Studiementor/faglig vejleder
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold.  Uddannelsesspecifik vejledning - fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Din studiementor er Emilie Flemmer Nielsen

Træffetid - Tirsdage i tidsrummet kl. 9 - 11 i lokale Ø10-309c-1 (uge 36 - 50)

Mail: faglvejl-medievid@sdu.dk
Vejledning på din uddannelse

Studievejledningen Humaniora
Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

Tlf.: 6550 2040
Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
Vejledning på Humaniora

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Studie- og trivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.: 65502611
Mail: sdub@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Studenterrådgivningen


Sidst opdateret: 14.11.2023