Kompetenceprofil

Professionskompetencer:

  • Deltage i samt planlægge og formidle delforløb i praktisk idræt.

Teoretisk, akademiske kompetencer:

  • Redegøre for metoder indenfor idrætsfagets vidensområder.
  • Reflektere over idræts og sundhedsbegrebet og forstå fagets fremtrædelsesformer i vort samfund og i praksis herunder kunne udtrykke sig om idræt, fysisk aktivitet og sundhed på præcis og entydig måde.
  • Anvende relevant informationsteknologi til at konstruere viden, analysere problemstillinger samt til at søge og formidle viden.