Kompetenceprofil

Professionskompetencer:

  • Deltage i samt planlægge og formidle delforløb i praktisk idræt.

Teoretisk, akademiske kompetencer:

  • Redegøre for metoder indenfor idrætsfagets vidensområder.
  • Reflektere over idræts og sundhedsbegrebet og forstå fagets fremtrædelsesformer i vort samfund og i praksis herunder kunne udtrykke sig om idræt, fysisk aktivitet og sundhed på præcis og entydig måde.
  • Anvende relevant informationsteknologi til at konstruere viden, analysere problemstillinger samt til at søge og formidle viden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies