Skip to main content

MitSDU

For studerende på Jordemodervidenskab (kandidat)

Kontaktinformation

Uddannelseskoordinator

Inge Poetzsch
Tlf.: 6550 2738
Mail: ipoetzsch@health.sdu.dk

Studiekoordinator
Information omkring regler for din uddannelse, muligheder undervejs i uddannelsen, studieordninger og fagbeskrivelser samt studienævnsmøder, behandlingstider mv.

Maria Dyrup Hansen
Tlf.: 6550 3874
Mail: mahansen@health.sdu.dk
➤ Studienævnet

Uddannelsesleder

Christina Prinds
Mail: cprinds@health.sdu.dk

Faglige vejledere
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold. Uddannelsesspecifik vejledning - fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Christine Benedicte Hellesøe
& Maiken Langhoff Kidholm
Mail: fv-sundkandidat@health.sdu.dk
Vejledning på din uddannelse

Vejledning på SDU

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk 
Studie- og tvivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.: 65502611 
Mail: sdub@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Studenterrådgivningen

 

Sidst opdateret: 19.10.2023