Skip to main content

Send din kommentar

SDU optager ikke længere studerende på Designstudier 

Vi optager ikke længere studerende på din uddannelse. Læs her hvad det betyder for dig.

Som du sikkert ved, optog vi i sommeren 2023 den sidste årgang bachelorstuderende på Designstudier.
Du er heldigvis kommet godt i gang med dine studier, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at du får et godt og udbytterigt uddannelsesforløb. 
 
Med den sidste årgang udfases uddannelsens kurser. Følger du den anbefalede forløbsmodel/studieplan er alt godt, og udfasningen betyder ingenting for dig. 
Har du derimod hængepartier fra dine foregående semestre (kurser du ikke har bestået, eller kurser du ikke har kunne tage fx pga. sygdom eller barsel), skal du se at få taget, det du mangler, senest når de udbydes sidste gang. 
Du skal også være særligt opmærksom, hvis du fx overvejer at udskyde kurser i de kommende semestre. 
 
Undervisningen udbydes sidste gang, når 2023-årgangen ifølge planen skal have undervisningen. Eksamen udbydes i forlængelse af undervisningen, og igen ved afslutningen af det efterfølgende semester.  
Af planen nedenfor, kan du se hvornår undervisningen udbydes for sidste gang, og hvornår der udbydes de 3 sidste eksamener.
 
Er der fag, du gerne vil eftertilmeldes?
Hvis du gerne vil ændre dine fagtilmeldinger, kan du kontakte Uddannelsesjura og registratur.
 
Selvom dine hængepartier stadig udbydes, skal du overholde din overordnede tidsfrist til at gennemføre din uddannelse. 
Bliver du ramt af ”usædvanlige forhold”, som forhindrer dig i at gå til eksamen, når den udbydes for sidste gang, kan du søge en dispensation til at gå til eksamen på et senere tidspunkt. Kontakt Studievejledningen på Humaniora
Hvis du har spørgsmål til, hvad det betyder for dig, at vi ikke længere optager studerende på din uddannelse, så kontakt Studievejledningen på Humaniora.
Kursets titel
Sidste undervisning
 
 
 
De sidste muligheder for eksamener
   
   Efterår 2023 Forår 2024 Efterår 2024 Forår 2025      
 Design- og medieringsanalyse         Sommer 2024 Sommer 2024 Vinter 2024/2025
 Designhistoriografi        Sommer 2024 Sommer 2024 Vinter 2024/2025
 Designpræsentationer og -formidling x        Sommer 2024 Sommer 2024 Vinter 2024/2025
 Studiestartsprøve          Afholdes og bestås i starten af 1. semester
 Aktuelle tendenser i dansk designkultur     x  
Sommer 2024 Sommer 2024 Vinter 2024/2025
 Designkritik og formidling     x     Sommer 2024 Sommer 2024 Vinter 2024/2025
 Form, betydning og kommunikation     x      Kurset findes stadig på kandidatuddannelsen i Designledelse, hvorfor der ikke er angivet de sidste eksamener.
 Design Anthropology      x    Kurset findes stadig op kandidatuddannelsen i Designledelse, hvorfor der ikke er angivet de sidste eksamener.
 Projektorienteret forløb     x   Vinter 2024/2025 Vinter 2024/2025 Sommer 2025
 Kandidatspeciale     x x Aflevering 1. juni 2025  Efterfølgende prøveforsøg følger de generelle regler for 2. og 3. prøveforsøg. For spørgsmål kontakt uddannelsens studiesekretær.
               


Sidst opdateret: 29.05.2024