Introprogram

Her kan du finde relevant information om din studiestart på cand.merc.int.

Detaljeret program for studiestart kan du finde her på siden cirka midt i august.

Følgende fag vil i efterårssemesteret 2019/20 (fra den 17. september) blive undervist på Alsion i Sønderborg:

  • Dansk I eller engelsk I, Tysk I
  • Strategic Marketing
  • Comparative Economic Systems
  • Intercultural Communication(GB) eller interkulturel kommunikation (DK)
  • Profil/Valgfag - Global E-Business
  • Valgfag - CSR

For fagbeskrivelser se studieordningen her. Hvis du er indskrevet til Cand. merc. int., skal du selv tilmelde dig de ovennævnte fag. Følg anvisningerne i de informationer, I får fra Studieservice. Brug søgebrowser Google Chrome for at få adgang til studieordningen 2019.

Følgende fag er obligatoriske, hvis man vil have dobbeltdiplom fra SDU og Universität Flensburg. Fagene er udbudt i Flensborg af Universität Flensburg i efteråret 2019/20:

  • Fortgeschrittene Statistik
  • Global Ethics eller Wirtschaftsethik etc.(SDU-valgfaget CSR kan erstatte Global Ethics og Wirtschaftsethik i SQ på den tyske MA).

Undervisningen i Flensborg kan være placeret mandag, onsdag eller fredag.

 For fagbeskrivelser se Universität Flensburgs hjemmeside.

De øvrige fag for at få dobbeltdiplom udbydes i foråret 2020  og efteråret 2020/2021. Information herom følger til semesterstart.    

                       Har du spørgsmål til din studiestart?                

➤ Kontakt din studiesekretær.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies