Studieordninger

Studieordninger:

Gældende studieordning pr. 1. september 2020  er under udarbejdelse.