Skip to main content

Introprogram

Opdatering for 2024 kommer snarest...

Din første dag på universitetet

Der er introduktion til studiet den 31. august og 1. september 2023.    

Program for introduktion og velkomstbrev finder du her.

Introduktionen foregår på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U262. Her link til vejviser, SDU maps campuskort og parkeringsregler

Tilmelding til undervisning

Forud for hvert semester skal du tilmelde dig den kommende undervisning. Tilmelding til undervisning er åben fra den 20. maj. 

Til efterårssemesteret 2023 skal du tilmelde dig følgende fag:

  • Epidemiologi og biostatistik – S9000022101
  • Reproduktiv Sundhed - S920006101

Du tilmelder dig fagene via Studenterselvbetjeningen. Læs mere om Studenterselvbetjeningen og SDU’s IT faciliteter.

Når du har tilmeldt dig undervisningen vil du senest primo august kunne se ovenstående fag, når du logger ind på ItslearningFor hvert fag oprettes der et kursusrum, hvor du kan finde alle information om det pågældende fag.
For hvert fag laves der en Plan for Indhold og forløb, der indeholder al information om faget– undervisningstidspunkter, litteratur, mål for undervisningen m.m. Det er også her du kan se, om der er noget litteratur, der skal læses til første undervisningsgang.

Studiets hjemmeside

studiesiden for Erhvervskandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab kan du løbende gennem din studietid orientere dig omkring studiet. Det er her du bl.a. finder information om Plan for Indhold og forløb, studienævnet, diverse ansøgningsskemaer, valgfag, studieordningen, fagbeskrivelser m.m. Se under Menu øverst til højre.  

Overgang fra professionsbachelor til kandidatuddannelse

Vi ved, at mange af vores tidligere studerende har fundet overgangen fra en professionsbachelor eller en mellemlang videregående uddannelse til en kandidatuddannelse på universitetet særligt udfordrende. Derfor er der udviklet et videnskabsteoretisk basiskursus, som vi anbefaler, at du gennemfører og laver øvelserne til som en introduktion til din undervisning. Du skal være opmærksom på at du først kan tilgå testen, når du er indskrevet og undervisningstilmeldt. Du finder link til studieguiden her.

Derudover anbefaler vi, at du læser nærmere omkring SDU her samt tager et kig på siden ”Fra professionsbachelor til kandidatstuderende”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Inge Poetzsch på e-mail ipoetzsch@health.sdu.dk /telefon 6550 2738.

Vi ses den 31. august 2022 – vi glæder os til at møde dig.

 

Sådan kommer du godt i gang med studierne

Hvis du er ny studerende på SDU, eller hvis det er mere end 90 dage, siden du afsluttede din bachelor, skal du huske at bestille et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et 'eksamensnummer', som du skal bruge for at få adgang til SDU's IT-faciliteter.

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Hvis du ikke er fuldt optaget på din kandidat, vil det fremgå af dit optagelsesbrev, hvad du mangler for at bestå.
Dokumentationen skal du indsende til Optagelse – Kandidat via www.sdu.dk/SPOC hurtigst muligt og senest inden d. 25. september.

Hvis du læser din bachelor på SDU, og ikke forventer at blive færdig inden studiestart kan du søge om tilladelse til at følge kandidatfag uden en afsluttet bachelor. Ansøgningsskemaet skal indsendes til Optagelse – kandidat inden d 15. september.

På SDU skal man selv tilmelde sig undervisning forud for studiestarten.  

Du skal være opmærksom på, at du først kan tilmelde dig undervisning ca. 3 dage efter at du har bestilt dit studiekort.

Du tilmelder dig i SDU's Studenterselvbetjening. Fristen er 31. august for efterårssemestret og 31. januar for forårssemestret.

Læs mere om tilmelding til undervisningstilmelding

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden kandidatuddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden kandidatuddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden kandidatuddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden kandidatuddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig bestå minimum én eksamen om året. Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby:

Sidst opdateret: 19.02.2024