Skip to main content

Særlige prøvevilkår

Du kan få særlige prøvevilkår, hvis du har en psykisk diagnose eller fysisk funktionsnedsættelse, er ordblind eller talblind

Hvis du har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse, er ordblind eller talblind, kan du søge om særlige prøvevilkår. Det betyder, at du kan søge om at få ændret vilkårene for din prøve – det kan være enerum, ekstra eksamenstid eller andet.

Universitetet kan tilbyde dette, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Studienævnets praksis

Studienævnet har praksis for at tilbyde en anden prøveform i tilfælde, hvor en diagnose eller funktionsnedsættelse forhindrer deltagelse i den prøveform, der er fastsat i fagbeskrivelsen. I dette tilfælde har studienævnet praksis for at tilbyde en prøveform, der ligger så tæt på den fastsatte som muligt.

Det er en forudsætning, at diagnosen eller funktionsnedsættelsen er dokumenteret, og at prøven kan afvikles individuelt. Kontakt dit studie i forhold til, hvornår du senest skal have søgt.

Hvis du allerede har en dispensation

Har du dispensation til en prøve, skal den medbringes og forevises eksamensvagterne.

Hvis du medbringer ekstra udstyr som f.eks. særlige programmer, headset eller scannerpen, skal du medbringe skriftlig dokumentation for din dispensation fra dit studienævn samt evt. bevillingsskrivelse fra Statens Uddannelsesstøtte.

Har du dispensation til særligt møblement, som kræver "flyttemand", skal du meddele dette til Teknisk Service på eksamensvagt@sdu.dk senest 8 dage før prøven afholdes.


Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 24.05.2023