Skip to main content

Eksamensregler og gode råd

Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen

Det er ikke tilladt at bruge AI chatrobotter som ChatGPT og lignende softwares (herefter: AI) i forbindelse med eksamener eller afleveringer, herunder afsluttende projekter, på Det Tekniske Fakultet. Dette gælder også til eksamener, hvor alle hjælpemidler er tilladt.
Hvis du bruger AI i forbindelse med eksamen eller afleveringer, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, da du ved brug af AI ikke løser din opgave selvstændigt og individuelt.

Den eneste undtagelse fra reglen er, hvis din underviser skriftligt i forbindelse med en konkret opgave eller eksamen har gjort opmærksom på, at AI er tilladt. Tilladelsen vi i så fald meddeles via itslearning eller pr. e-mail.

Procedure for tilmelding til reeksamen

Du skal tilmelde dig til reeksamen via studenterselvbetjeningen, sso.sdu.dk i tilmeldingsperioden 

  • den 1.-20. januar for reeksamen i vintereksamensperioden (=februar)
  • den 1.-20. juni for reeksamen i sommereksamensperioden (=august).

Du kan tilmelde dig reeksamen, når du er tilmeldt undervisning og den ordinære eksamen i faget i samme termin, og det anbefales, at du tilmelder dig til reeksamen i alle fag, da eftertilmelding ikke kan garanteres.

Du kan tilmelde dig reeksamen, selv om du ikke har fået et resultat fra den ordinære eksamen endnu. Hvis du har tilmeldt dig reeksamen, men består den ordinære eksamen i faget, vil universitetet annullere din tilmelding til reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen er bindende, og du kan kun blive afmeldt reeksamen, hvis Studienævnet godkender din dispensationsansøgning herom.

Eksamensregler

Når du er studerende på SDU, er du forpligtet til at holde dig orienteret om eksamensreglerne samt rammer og procedurer for dine eksamener. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i dette i god tid inden eksamen, herunder hvad du gør, hvis du bliver syg til eksamen.

Tekniske vejledninger til online eksamen

Tekniske vejledninger til online eksamen finder du her.

Eksamensplan

Læs mere her

Syg til eksamen?

SDU har regler for, hvad du skal gøre.

Læs mere

Eksamenssnyd

Du snyder dig selv, hvis du snyder til eksamen. La' vær.

Læs mere

Sidst opdateret: 08.09.2022