Skip to main content

Principper

Principper for troværdige eksamener 

Vi på SDU vil gerne være kendt for at tilbyde uddannelser af høj kvalitet og sikre, at vores eksamener er troværdige. Når studerende får et eksamensbevis fra SDU, skal det være et stærkt bevis på de kompetencer, studerende har opnået under uddannelse hos os.
Som en del af vores arbejde med at sikre kvaliteten af vores uddannelser, er vi konstant fokuseret på at sikre, at vores eksamener giver et retfærdigt og troværdigt billede af det, studerende har lært. Vi gør dette ved at sikre, at evalueringen af eksamenerne er af høj kvalitet og ved at sørge for, at alle overholder reglerne for eksamensafviklingen.

For at sikre dette har vi hos SDU et klart system, hvor vores ansatte ved, hvilke rettigheder og pligter de har, hvis der er mistanke om, at en eksamen ikke er blevet afholdt korrekt. Der er også tydelige konsekvenser for studerende, der ikke overholder reglerne under eksamen. Dette betyder, at vi sanktionerer studerende, der bryder reglerne, allerede første gang det opdages. Alle overtrædelser af reglerne sanktioneres, da det påvirker den korrekte evaluering af eksamen, uanset om overtrædelsen var bevidst eller ej.

På SDU har vi forskellige typer eksamener med forskellige regler. Vi har mundtlige og skriftlige eksamener, der enten skal afholdes på universitetets campus eller som hjemmeopgaver. Studerende kan læse mere om de specifikke regler, der gælder for eksamener, på studiesiden.

Vi sørger også for at tilpasse vores eksamener til den teknologiske udvikling og samtidig forhindre misbrug af teknologi til at opnå en bedre karakter end din reelle formåen. Vi bruger elektroniske overvågningssystemer under eksamen og anti-plagiat-systemer, der automatisk tjekker alle indleverede eksamensbesvarelser. Vi er opmærksomme på de fremskridt og udfordringer, som den teknologiske verden bringer med sig i forhold til eksamensafvikling, så vores proces altid er i trit med virkeligheden.

Ved at have fokus på en smidig proces til håndtering af eksamenssnyd, klare retningslinjer for vores ansatte ved mistanke om regelbrud og sanktioner for overtrædelse af vores disciplinærregler allerede første gang, har vi hos SDU opbygget en proces, der hjælper med at forebygge og opdage eksamenssnyd. Dette sikrer, at vores eksamensbeviser forbliver troværdige.

Sidst opdateret: 05.11.2023