Skip to main content

Tina Høegh

Telefon: 65502225
Email: thoegh@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/thoegh

Ekspertise inden for: Mundtlighed og dialog som praksis og som mikrostudier | Sprogpædagogik | Litteraturdidaktik | Multimodalitet | Etnografiske feltstudier og interviewteknikker heriblandt kunstbaserede | Dannelse- og uddannelse(s-studier) | Klasserumsumsforskning | Fagdidaktik | Migration i skolekontekst

Anvendte teorier og metoder: Fænomenologi | Hermeneutik | Socialsemiotik | Sprogbrugsstudier (translanguaging fx eller  transskriptionsmetoder) | Dialog-teori og -metodestudier | Pædagogik og didaktik

Eksempler på BA-projekter/specialer, jeg har vejledt:
Titel: Sprogning og identitetsarbejde hos unge boksere
Titel: Identitets- og positioneringsprocesser blandt beboere i et udsat boligområde
Titel: Forældre og læreres forventninger til skole-hjem-samarbejdet
Titel: Modersmålsundervisning i Danmark

Tina Høegh